logo     
    
Radzięcin 
parafia pw.
 Świętego Kazimierza Królewicza Radzięcin 31, 23-440 Frampol
   Tel.  84 685 75 61
 
 

Odpust: 4 marca
Liczba mieszkańców: 3100


Proboszcz: Ks. Adam Czupich

Wikariusze: 
 • Ks. Krzysztof Paluch
 •       

  Emeryt: 
 • Ks. Bekier Romuald

 • Do parafi należą ulice:   
  Parafia erygowana: 1718

  Do parafi należą miejscowosci: Abramów, Albinów Duży, Albinów Mały, Hosznia Abr., Jędrzejówka, Kol. Średniowska, Kol. Teodorowska, Komodzianka, Majdan Abr., Radzięcin, Smoryń, Średniówka, Teodorówka, Wola Radzięcka, Wólka Abramowska

  Kościoły filialne: Jędrzejówka, Komodzianka

  Historia Parafii: 

  Trudno podać datę pierwszej erekcji parafii. Powtórna nastąpiła w r. 1718. Jeszcze w w. XV Długosz wspomina o Radzięcinie jako miejscowości należącej do parafii Goraj (Lib. Ben. II). Prawdopodobnie już w w. XVI istniał tu kościół parafialny, który w okresie reformacji przeszedł w ręce protestantów i wtedy też przestała istnieć parafia katolicka. Na początku w. XVIII, po odebraniu świątyni przez katolików, Radzięcin przez 3 lata (1715-1718) był filią Goraja.

  Nowa parafia została uposażona przez hr. Marka Antoniego Butlera, starosty preńskiego. Obszerny jej teren został uszczuplony przez powstanie parafii we Frampolu oraz przez odłączenie części wsi Smoryń do parafii Trzęsiny. Zmieniała się także jej przynależność dekanalna (Urzędów, Szczebrzeszyn, a obecnie Biłgoraj). Ze względu na swój obszar już w w. XVIII posiadała wikariusza. W działalności duszpasterskiej nie zapominano o ubogich, prowadząc dla nich jeszcze w w. XIX szpital. W w. XIX na terenie parafii zamieszkiwały rodziny obrządku greckokatolickiego.

  Kościół parafialny pw. św. Kazimierza. Poprzedni, prawdopodobnie parafialny, istniał w w. XVI. Przed r. 1595 zamieniony na zbór kalwiński, odebrany innowiercom w r. 1715. Obecny wzniesiony w r. 1758, konsekrowany w r. 1794 przez bpa Jana Kantego Lenczowskiego. W r. 1831 w czasie burzy kościół został uszkodzeny (remont w r. 1837). W r. 1923 dobudowano od strony południowej kamienną kruchtę. Pokryty blachą w r. 1928. Położony na cmentarzu otoczonym starym murem oraz wieńcem starych lip. Odnawiany w latach: 1995-2000. W latach 1994 - 2001 pełna konserwacja zabytkowych ołtarzy, ambony i chrzcielnicy wykonał konserwator Stanisław Filip z ekipą z Jarosławia. Nowa polichromia w kosciele wykonana przez prof. Lucjana Orzecha z Krakowa

  Orientowany. Murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy. Założony na rzucie prostokąta z wyodrębnioną od strony wschodniej apsydą. Nawa dwuprzęsłowa z węższym prezbiterium, przy którym od północy dawna zakrystia (obecnie skarbczyk), od południa dawny skarbczyk (obecnie zakrystia) z lożami na piętrze. Przy nawie od strony południowej, później przybudowana prostokątna, wydłużona kruchta. Wnętrze nawy rozczłonkowane przyściennymi filarami. Sklepienia w nawie kolebkowe na gurtach, w prezbiterium kolebkowe z lunetami, w zakrystii, skarbczyku i lożach kolebkowe. Chór muzyczny koniec w. XVIII, murowany, wsparty na trzech arkadach z wybrzuszonym parapetem (część środkowa nowsza). Fasada rozczłonkowana lizenami, zwieńczona szczytem z wolutami po bokach; analogiczny szczyt od zachodu. Dach wspólny dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę, kryty blachą. Portal z nawy do kruchty kamienny, barokowy koniec w. XVIII.

  Ołtarze rokokowe wykonane przed r. 1792, być może przez stolarza Wawrzyńca Bieleckiego. Główny, odnawiany w r. 1923, z rzeźbami śś. Doroty, Jakuba i aniołów oraz obrazem św. Kazimierza, na zasłonie obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (1928 r.) i nierozpoznaną sceną męczeństwa w zwieńczeniu; lewy przy tęczy z rzeźbami św. Jana Chrzciciela, św. Karola Boromeusza i aniołów oraz obrazami, św. Michała Archanioła, św, Agnieszki na zasuwie i św. Rodziny w zwieńczeniu z 2. poł. w. XVIII; prawy przy tęczy z rzeźbami Aarona i Mojżeszai obrazem MB Różańcowej. Ambona rokokowa wykonana po r. 1778 przez stolarza Wawrzyńca Bieleckiego. Chrzcielnica z zapleckiem rokokowym i rzeźbą św. Jana Chrzciciela koniec w. XVIII. Kropielnica z dawnej chrzcielnicy, klasycystyczna, kamienna z pocz. w. XIX. Kropielnica z fragmentu dawnego nagrobka z 2. poł. w. XVIII.

  Na belce tęczowej krucyfiks barokowy z 2. poł. w. XVIII. Tablica konsekracji kościoła z r. 1794. Epitafium Franciszka Kurzątkowskiego (zm. w r. 1848). Nawa główna i prezbiterium malowane w r. 1946 przez prof. Podobińskiego z Zamościa (odnawiane przez Mariana Peckę z Frampola w 1969r.). Ławki i konfesjonały dębowe dostosowane stylem do kościoła (1957-1958). Na chórze muzycznym 10-głosowe organy wykonane około r. 1890 (poprawiane w okresie międzywojennym, w r. 1957 i ostatnio w 2002 roku przez p. Weresińskiego z Chełma).

  Obok kościoła stoi murowana dzwonnica z r. 1905, a na niej dzwony (420 kg i 260 kg) wykonane w Przemyślu przez firmę Felczyńskich. W r. 1960 dzwony konsekrował bp H. Strąkowski.

  Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

  1. Kościół filialny, pw. MB Królowej Polski, w Jędrzejówce, z lat osiemdziesiątych XX w., wg projektu inż.: Elżbiety Mącik, Ewy Lebiedzkiej-Nowakowskiej i Fortunata Nowakowskiego, murowany, kryty blachą .

  2. Kościół filialny, pw. Przemienienia Pańskiego, w Komodziance, z r. 1999, murowany z cegły, pokryta blachą, wzniesiony na miejscu poprzedniej drewnianej, poświęcony, w r. 1999, przez bpa Mariusza Leszczyńskiego.

  3. Kapliczka przydrożna w Teodorówce. Drewniana, drążona w pniu, z trzech stron otwarta, górą obciosana na kształt daszka namiotowego, obita blachą.

  4. Kapliczka w Hoszni Abramowskiej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego na słupie kamiennym (r. 1832).

  5. Kapliczka w Radzięcinie z przełomu w. XIX/XX. Drewniana, czworoboczna z trzech stron oszalowana, daszek dwuspadowy. Wewnątrz rzeźba św. Mikołaja z w. XVIII.

  6. Figury przydrożne w Radzięcinie: 1. Wzniesiona w r. 1802. Na kamiennym czworobocznym słupie kapliczka z trzech stron otwarta z daszkiem czterospadowym. Wewnątrz rzeźba Chrystusa Frasobliwego, ludowa. 2. Kamienna w kształcie słupa z kapliczką. Wewnątrz rzeźba Chrystusa Frasobliwego, ludowa.

  Cmentarz rzymskokatolicki: czynny, założony i poświęcony przez ks. Macieja Kwiatkowskiego 1 listopada 1852 r. Posiada kształt wydłużonego, nieregularnego ośmioboku o pow. 2,5 ha i układzie kwaterowym. Stara część cmentarza w kształcie prostokąta, podzielona na dwie kwatery biegnącą przez środek alejką. W nowej pochówki w rzędach. Starą część cmentarza od zachodu i południa otacza XIX - wieńczy mur z kamienia wapiennego, z pozostałych stron metalowe przęsła przy metalowych i murowanych słupach.

  Odpusty:
  św. Kazimierza - 4 III,
  Najśw. Serca Jezusowego (niedziela po urocz.),
  św. Michała Archanioła (niedziela po 29 IX),

  Msze Święte:
   - w. w niedziele i święta, godz.: 7.00, 8.30, 10.15 (filia), 10.15 (filia), 12.00

  Księgi metrykalne:
  chrztów od roku 1760 (brak: 1806 - 1810 i 1860 - 1900)
  małżeństw od roku 1826 (z lukami)
  zmarłych od roku 1810 (z lukami)

  Kronika parafialna od r. 1993

  Lista proboszczów: ks. Stanisław Staszic (1779-91), ks. Stanisław Zbieć, ks. Władysław Grzebalski, ks. Kazimierz Gawlik, ks. Romuald Bekier, ks. Józef Godzisz

  Powołania z terenu parafii: O. Letus Szpucha (OFM), O. Doroteusz Lipiński (OFM),  ks. Ryszard Kaczor TChr, ks. Zenon Małyszek (archidiec. lubelska), ks. Paweł Badach, ks. Michał Cudziło, kilka sióstr zakonnych

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Legion Maryi, Koła Żywego Różańca, ministranci, KSM

  Liczba mieszkańców: 3350
  Liczba katolików: 3300

  Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Radzięcinie, Szkoła Podstawowa w Teodorówce, Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej.


       Wydarzenia w Diecezji
   25.02.2018
  Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

   01.03.2018
  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   13.03.2018
  Rocznica wyboru papieża Franciszka

   15.03.2018
  Konferencja Księży Dziekanów

   18.03.2018
  Krucjata różańcowa za Ojczyznę
  ŚDM KRAKÓW 2016  MEDIA DIECEZJALNE

  JAN PAWEŁ II W DIECEZJI  POLECAMY


      
  Dane Adresowe
  ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
  22-400 Zamosc
  Tel./fax: 84 627 95 21

  e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

  REGON: 040024185 
  NIP: 922-10-69-265     
  >> Konta Bankowe

  2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100388987 gości / 24 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.