logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr06 (08.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
    
Radzicin 
parafia p.w.
 witego Kazimierza Krlewicza Radzicin 31, 23-440 Frampol
   Tel.  84 685 75 61
 
 

Odpust: 4 marca
Liczba mieszkacw: 3100


Proboszcz: Ks. Krzysztof Kos

Wikariusze: 
 • Ks. Tomasz Migas
 •       

  Emeryt: 
 • Ks. Bekier Romuald

 • Do parafi nale ulice:   
  Parafia erygowana: 1718

  Do parafi nale miejscowosci: Abramw, Albinw Duy, Albinw May, Hosznia Abr., Jdrzejwka, Kol. redniowska, Kol. Teodorowska, Komodzianka, Majdan Abr., Radzicin, Smory, redniwka, Teodorwka, Wola Radzicka, Wlka Abramowska

  Kocioy filialne: Jdrzejwka, Komodzianka

  Historia Parafii: 

  Trudno poda dat pierwszej erekcji parafii. Powtrna nastpia w r. 1718. Jeszcze w w. XV Dugosz wspomina o Radzicinie jako miejscowoci nalecej do parafii Goraj (Lib. Ben. II). Prawdopodobnie ju w w. XVI istnia tu koci parafialny, ktry w okresie reformacji przeszed w rce protestantw i wtedy te przestaa istnie parafia katolicka. Na pocztku w. XVIII, po odebraniu wityni przez katolikw, Radzicin przez 3 lata (1715-1718) by fili Goraja.

  Nowa parafia zostaa uposaona przez hr. Marka Antoniego Butlera, starosty preskiego. Obszerny jej teren zosta uszczuplony przez powstanie parafii we Frampolu oraz przez odczenie czci wsi Smory do parafii Trzsiny. Zmieniaa si take jej przynaleno dekanalna (Urzdw, Szczebrzeszyn, a obecnie Bigoraj). Ze wzgldu na swj obszar ju w w. XVIII posiadaa wikariusza. W dziaalnoci duszpasterskiej nie zapominano o ubogich, prowadzc dla nich jeszcze w w. XIX szpital. W w. XIX na terenie parafii zamieszkiway rodziny obrzdku greckokatolickiego.

  Koci parafialny pw. w. Kazimierza. Poprzedni, prawdopodobnie parafialny, istnia w w. XVI. Przed r. 1595 zamieniony na zbr kalwiski, odebrany innowiercom w r. 1715. Obecny wzniesiony w r. 1758, konsekrowany w r. 1794 przez bpa Jana Kantego Lenczowskiego. W r. 1831 w czasie burzy koci zosta uszkodzeny (remont w r. 1837). W r. 1923 dobudowano od strony poudniowej kamienn krucht. Pokryty blach w r. 1928. Pooony na cmentarzu otoczonym starym murem oraz wiecem starych lip. Odnawiany w latach: 1995-2000. W latach 1994 - 2001 pena konserwacja zabytkowych otarzy, ambony i chrzcielnicy wykona konserwator Stanisaw Filip z ekip z Jarosawia. Nowa polichromia w kosciele wykonana przez prof. Lucjana Orzecha z Krakowa

  Orientowany. Murowany z cegy, otynkowany. Jednonawowy. Zaoony na rzucie prostokta z wyodrbnion od strony wschodniej apsyd. Nawa dwuprzsowa z wszym prezbiterium, przy ktrym od pnocy dawna zakrystia (obecnie skarbczyk), od poudnia dawny skarbczyk (obecnie zakrystia) z loami na pitrze. Przy nawie od strony poudniowej, pniej przybudowana prostoktna, wyduona kruchta. Wntrze nawy rozczonkowane przyciennymi filarami. Sklepienia w nawie kolebkowe na gurtach, w prezbiterium kolebkowe z lunetami, w zakrystii, skarbczyku i loach kolebkowe. Chr muzyczny koniec w. XVIII, murowany, wsparty na trzech arkadach z wybrzuszonym parapetem (cz rodkowa nowsza). Fasada rozczonkowana lizenami, zwieczona szczytem z wolutami po bokach; analogiczny szczyt od zachodu. Dach wsplny dwuspadowy z wieyczk na sygnaturk, kryty blach. Portal z nawy do kruchty kamienny, barokowy koniec w. XVIII.

  Otarze rokokowe wykonane przed r. 1792, by moe przez stolarza Wawrzyca Bieleckiego. Gwny, odnawiany w r. 1923, z rzebami . Doroty, Jakuba i aniow oraz obrazem w. Kazimierza, na zasonie obraz Najwitszego Serca Pana Jezusa (1928 r.) i nierozpoznan scen mczestwa w zwieczeniu; lewy przy tczy z rzebami w. Jana Chrzciciela, w. Karola Boromeusza i aniow oraz obrazami, w. Michaa Archanioa, w, Agnieszki na zasuwie i w. Rodziny w zwieczeniu z 2. po. w. XVIII; prawy przy tczy z rzebami Aarona i Mojeszai obrazem MB Racowej. Ambona rokokowa wykonana po r. 1778 przez stolarza Wawrzyca Bieleckiego. Chrzcielnica z zapleckiem rokokowym i rzeb w. Jana Chrzciciela koniec w. XVIII. Kropielnica z dawnej chrzcielnicy, klasycystyczna, kamienna z pocz. w. XIX. Kropielnica z fragmentu dawnego nagrobka z 2. po. w. XVIII.

  Na belce tczowej krucyfiks barokowy z 2. po. w. XVIII. Tablica konsekracji kocioa z r. 1794. Epitafium Franciszka Kurztkowskiego (zm. w r. 1848). Nawa gwna i prezbiterium malowane w r. 1946 przez prof. Podobiskiego z Zamocia (odnawiane przez Mariana Peck z Frampola w 1969r.). awki i konfesjonay dbowe dostosowane stylem do kocioa (1957-1958). Na chrze muzycznym 10-gosowe organy wykonane okoo r. 1890 (poprawiane w okresie midzywojennym, w r. 1957 i ostatnio w 2002 roku przez p. Weresiskiego z Chema).

  Obok kocioa stoi murowana dzwonnica z r. 1905, a na niej dzwony (420 kg i 260 kg) wykonane w Przemylu przez firm Felczyskich. W r. 1960 dzwony konsekrowa bp H. Strkowski.

  Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  1. Koci filialny, pw. MB Krlowej Polski, w Jdrzejwce, z lat osiemdziesitych XX w., wg projektu in.: Elbiety Mcik, Ewy Lebiedzkiej-Nowakowskiej i Fortunata Nowakowskiego, murowany, kryty blach .

  2. Koci filialny, pw. Przemienienia Paskiego, w Komodziance, z r. 1999, murowany z cegy, pokryta blach, wzniesiony na miejscu poprzedniej drewnianej, powicony, w r. 1999, przez bpa Mariusza Leszczyskiego.

  3. Kapliczka przydrona w Teodorwce. Drewniana, drona w pniu, z trzech stron otwarta, gr obciosana na ksztat daszka namiotowego, obita blach.

  4. Kapliczka w Hoszni Abramowskiej z rzeb Chrystusa Frasobliwego na supie kamiennym (r. 1832).

  5. Kapliczka w Radzicinie z przeomu w. XIX/XX. Drewniana, czworoboczna z trzech stron oszalowana, daszek dwuspadowy. Wewntrz rzeba w. Mikoaja z w. XVIII.

  6. Figury przydrone w Radzicinie: 1. Wzniesiona w r. 1802. Na kamiennym czworobocznym supie kapliczka z trzech stron otwarta z daszkiem czterospadowym. Wewntrz rzeba Chrystusa Frasobliwego, ludowa. 2. Kamienna w ksztacie supa z kapliczk. Wewntrz rzeba Chrystusa Frasobliwego, ludowa.

  Cmentarz rzymskokatolicki: czynny, zaoony i powicony przez ks. Macieja Kwiatkowskiego 1 listopada 1852 r. Posiada ksztat wyduonego, nieregularnego omioboku o pow. 2,5 ha i ukadzie kwaterowym. Stara cz cmentarza w ksztacie prostokta, podzielona na dwie kwatery biegnc przez rodek alejk. W nowej pochwki w rzdach. Star cz cmentarza od zachodu i poudnia otacza XIX - wieczy mur z kamienia wapiennego, z pozostaych stron metalowe przsa przy metalowych i murowanych supach.

  Odpusty:
  w. Kazimierza - 4 III,
  Najw. Serca Jezusowego (niedziela po urocz.),
  w. Michaa Archanioa (niedziela po 29 IX),

  Msze wite:
   - w. w niedziele i wita, godz.: 7.00, 8.30, 10.15 (filia), 10.15 (filia), 12.00

  Ksigi metrykalne:
  chrztw od roku 1760 (brak: 1806 - 1810 i 1860 - 1900)
  maestw od roku 1826 (z lukami)
  zmarych od roku 1810 (z lukami)

  Kronika parafialna od r. 1993

  Lista proboszczw: ks. Stanisaw Staszic (1779-91), ks. Stanisaw Zbie, ks. Wadysaw Grzebalski, ks. Kazimierz Gawlik, ks. Romuald Bekier, ks. Jzef Godzisz

  Powoania z terenu parafii: O. Letus Szpucha (OFM), O. Doroteusz Lipiski (OFM),  ks. Ryszard Kaczor TChr, ks. Zenon Mayszek (archidiec. lubelska), ks. Pawe Badach, ks. Micha Cudzio, kilka sistr zakonnych

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Legion Maryi, Koa ywego Raca, ministranci, KSM

  Liczba mieszkacw: 3350
  Liczba katolikw: 3300

  Szkoy istniejce na terenie parafii: Szkoa Podstawowa w Radzicinie, Szkoa Podstawowa w Teodorwce, Szkoa Podstawowa w Woli Radzickiej.


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67540790 gości / 20 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.