Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Nowe Brusno

Dekanat: Narol

Nowe Brusno 4; Nowe Brusno ; 37-620 Horyniec-Zdrój

tel.: 693 433 629

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Nowe Brusno
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.247040, 23.297710

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: 3 czerwca

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 576

Liczba katolików: 540

Rys historyczny

Nowe Brusno pierwotnie należało do parafii w Płazowie, od r. 1918 ekspozytura. Parafia erygowana w r. 1920. Ciężkim okresem w życiu parafii była II wojna światowa. 19 kwietnia 1944 r. UPA zniszczyła kompletnie wieś Rudka, mieszkańców zdziesiątkowano, ludność polska z terenu parafii wyemigrowała, kościół zamknięto. Opiekę nad parafią, w pierwszych latach po wojnie sprawowali Franciszkanie z Horyńca. Parafię reaktywowano ok. r. 1950. W latach: 1952-53 budowa plebanii. Do pracy w parafii, 29 listopada 1961 r., przybywają felicjanki. W latach 1988 - 89 budowa kolejnej plebanii.

Kościół parafialny, pw. Nawiedzenia NMP, w Nowym Bruśnie, z lat: 1906-1908, poświęcony, w r. 1908, przez bpa Władysława Bandurskiego, murowany z miejscowego kamienia, kryty blachą, sklepienie wykonane z drewna, remontowany w latach: 1951- 52 (wyk. boczne ołtarze i polichromia), 1968 (tynki zewnętrzne), 1982 (malowanie wnętrza i budowa chóru), 1996 remont kościoła z zewnątrz. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Buskiej, poświęcony, 31 grudnia 1661 r., przez bpa Stefana Kazimierza Harbickiego, umieszczony w ołtarzu 10 sierpnia 1952 r. 2004 - malowanie wnętrza kościoła.

Cmentarz grzebalny

Do parafii należą miejscowości: Nowe Brusno, Polanka Horyniecka

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Rudolf Kmieciński (+1930)

Kaplice na terenie parafii

1.Cerkiew pw. św. Paraskiewi w Nowym Bruśnie, z r. 1676, remontowana

2. Kapliczka przydrożna w Nowym Bruśnie, w pobliżu cerkwi, wewnątrz obraz MB Częstochowskiej

3. Kapliczka przydrożna na terenie wsi Rudka, wewnątrz rzeźba Pana Jezusa związanego

4. 9 przydrożnych krzyży wykonanych z miejscowego kamienia.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Józef Mołodyński (1965-2001), ks. Robert Mokrzyński (2001), ks. Jacek Bednarz (2001-2006)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Wiktor Płonczyński, ks. Ryszard Basznianin (USA), ks. Lesław Białek (Włochy), s. Monika Basznianin, s. Helena Kolbuszewska CSSJ, s. Elżbieta Tomaszewska CSFN