Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 509185262

e-mail: [email protected]

www: nezamosc.pl

Nowa ewangelizacja - w świetle definicji sformułowanej przez Benedykta XVI - jest procesem przekazywania wiary osobom, środowiskom bądź regionom czy nawet krajom, które ongiś przyjęły chrzest, wyrastają z wiary chrześcijańskiej, ale tę wiarę na skutek różnych przyczyn utraciły. Zadaniem diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji jest: inicjowanie i ożywianie działań związanych z nową ewangelizacją na poziomie diecezjalnym, jak i parafialnym; koordynacja wydarzeń związanych z działalnością wspólnot charyzmatycznych; opiniowanie i koordynacja tzw. Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie oraz czuwań charyzmatycznych; działania na rzecz jedności wspólnot i ruchów charyzmatycznych w diecezji; formacja do nowej ewangelizacji liderów i odpowiedzialnych za wspólnoty

PRACOWNICY

Przewodniczący zespołu

ks. dr Piotr Spyra

tel. 509 185 262

email: [email protected]

Zastępca przewodniczącego

Tomasz Siwczuk

Skarbnik / sekretarz

ks. Jarosław Kędra

Członkowie

ks. Rajmund Cur

Ks. Adam Dworzycki

ks. Jarosław Feresz

ks. Mateusz Januszewski

ks. Mateusz Kicka

ks. Adam Malinowski