Caritas Zamość

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 606 673 423

e-mail: [email protected]

www: www.zamosc.caritas.pl

media:

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 zmieniły się godziny pracy w biurach Caritas naszej Diecezji.

Biuro przy ulicy Jana Matejki 21 (Zamość osiedle Karolówka) jest czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Biuro przy ulicy H. J. Zamoyskiego 1 (przy Kurii) jest czynne:

  • wtorek godz.: 9.00 – 10.30;
  • środa godz.: 9:00 – 12.00;
  • Czwartek godz.:9.00 – 10.30.

Numery telefonów do biura:

- 84 639 96 03

- 606 673 423

Adres mailowy:

[email protected]


Caritas jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku.

Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa.