Diecezjalny Ojciec Duchowny

W trosce o pogłębienie duchowości kapłanów celowa jest działalność diecezjalnego ojca duchownego, a także dekanalnych ojców duchownych. Diecezjalnego ojca duchownego mianuje Biskup, który określa jego kompetencje i program pracy. W większych ośrodkach Diecezji winni być powołani dla kapłanów stali spowiednicy. (I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 22)

Od 16 sierpnia 2017 r. funkcję Diecezjalnego Ojca Duchownego pełni

ks. mgr Krzysztof Portka

ul. Tarnogrodzka 4

23-400 Biłgoraj

tel. 608 054 993

e-mail: [email protected]