Wydział katechetyczny

Formularz zgłoszenia uczestników Pielgrzymki Maturzystów
Sprawozdanie z katechizacji
Formularz zgłoszenia uczestników Pielgrzymki Bierzmowanych
Wzór protokołu wizytacji katechetycznej
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na katechezę
Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Podanie o misję kanoniczną
Podanie o aktualizację misji
Podanie ks. Proboszcza o wycofanie misji kanonicznej do nauczania religii w szkole
Karta pracy katechety
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna ws. deprawacji w szkołach

Sąd biskupi

Wzór skargi powodowej

Wydział duszpasterski

Katechezy przed Mszą św. 2020/2021- Eucharystia daje życie - cz. II
Nowenna do św. Jana Pawła II
Katechezy przed Mszą św. 2017/2018 - Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym - cz. I
Katechezy przed Mszą św. 2018/2019 - Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym - cz. II
Katechezy przed Mszą św. 2019/2020- Eucharystia daje życie - cz. I
Sprawozdanie z działalności wspólnot przy parafii 2023/2024
Materiały dla rodzin na rok duszpasterski 2022/2023 - „Wierzę w Kościół Chrystusowy”
Katechezy przed Mszą św. 2021/2022- Eucharystia daje życie - cz. III

Kancelaria

APOSTAZJA - Dekret KEP
Dekret o przerowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich
01 Protokół podstawowy
01a Protokół załącznik dla wdowców i rozwiedzionych
01b Prokokół załącznik dla małżeństw mieszanych
02 Przysięga świadka o stanie wolnym nupturienta
03 Przysięga narzeczonego (ej) o stanie wolnym
04 Małżeństwo mieszane oświadczenia nupturientów
05 Małżenstwo mieszane przyrzeczenia nupturienów
06 Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
06a Prośba o dyspensę od zapowiedzi
07 Licencja - język polski
07 Licencja - język łaciński
08 Zawiadomienie o małżeństwie zawartym na podstawie licencji
09 Zezwolenie na protokół poza parafią narzeczonych
10 Zawiadomienie o małżeństwie
11 Świadectwo ślubu
12a Prośba o dyspensę od różnicy religii
12b Prośba o zezwolenie na małżeństwo mieszane
12c Prośba o dyspensę od formy kanonicznej
12d Legalizacja małżenstwa z cerkwi
13 Prośba o dyspensę ogólną
14 Prośba o dyspensę pokrewieństwo
15 Prośba o zezwolenie dla małoletniego
15a Zgoda rodziców
16 Prośba o zezwolenie bez cywilnego
16a Oświadczenie bez cywilnego
16b Pouczenie o skutkach cywilnych
17 Prośba o zezwolenie po klauzuli
18 Prośba o zezwolenie po rozwodzie cywilnym
18a Prośba o zezwolenie zobowiązania naturalne
19a Prośba o zezwolenie na małżeństwo - cenzura
19b Prośba o zezwolenie na małżeństwo - zagranica
19b Prośba o zezwolenie na małżeństwo - zagraniczni
19c Prośba o zezwolenie na małżeństwo - emigrant
20a Delegacja ogólna
20b Delegacja szczegółowa
20c Delegacja do kościoła rektoralnego
21a Prośba o uzdrowienie małżenstwa w zawiązku - petent
21a Prośba o uzdrowienie małżenstwa w zawiązku - pismo proboszcza
22 Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa do USC
Przepisy porządkowe na cmentarzu
Ideks do ksiąg metrykalnych
Kwestionariusz wizytacji dziekańskiej