Rekrutacja do seminarium duchownego

| autor:

Kaplica seminaryjna
WSD ogłasza nabór na pierwszy rok studiów. Rekrutacja potrwa do 10 lipca.

Kandydaci zgłaszają się na rozmowę z rektorem seminarium podczas której składają następujące dokumenty: podanie o przyjęcie z życiorysem i zdjęciem, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza, opinia katechety, kserokopia świadectwa dojrzałości, zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie o niekaralności. Po uzyskaniu zgody rektora, kandydat aplikuje o przyjęcie na studia dzienne magisterskie z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie seminarium duchownego (wsd.zamojskolubaczowska.pl) oraz uniwersytetu (kandydat.kul.pl). W razie pytań zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy z przełożonymi seminarium pod adresem [email protected].