Kancelaria

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: +48 84 627 9521 504 488 326

e-mail: [email protected]

www: www.zamojskolubaczowska.pl

Kuria diecezjalna składa się z instytucji i osób, które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu diecezją, zwłaszcza w kierowaniu działalnością pasterską, administracyjną i w wykonywaniu władzy sądowniczej (kan. 469 KPK). Kancelarią kurii kieruje kanclerz, którego głównym zadaniem jest troska o sporządzane i wysyłanie akt kurialnych oraz strzeżenie ich w archiwum kurii zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Kanclerz i notariusz sporządzają i uwierzytelniają pisma urzędowe, a w szczególności dekrety, dyspensy, zarządzenia i komunikaty. Troszczą się również o bezpieczeństwo akt kurialnych oraz zajmują się ich porządkowaniem i sporządzaniem rejestrów dokumentów.

GODZINY URZĘDOWANIA

9.00 - 13.30 (od poniedziałku do piątku)

9.00 - 13.30 oraz 14.00 - 16.00 (środa)


OSOBY

Wikariusz generalny 

Bp dr hab. Mariusz Leszczyński 

tel. 84 639 9605

Wikariusz biskupi ds. zakonnych 

ks. kan. dr Ryszard Mazurkiewicz

tel.  84 627 90 79

Kanclerz

ks. dr Sylwester Zwolak 

tel. 690 236 610

e-mail: [email protected]

Notariusz

ks. dr Zygmunt Jagiełło 

tel. 607 136 056

Rzecznik prasowy

ks. dr Sylwester Zwolak

tel. 690 236 610

e-mail: [email protected]

Wizytatorzy kurialni

ks. prał. dr Wiesław Galant 

ks. dr Piotr Spyra

ks. dr Sylwester Zwolak

ks. dr Zygmunt Jagiełło

ks. mgr Miłosław Żur

ks. mgr Marek Mazurek


KONTA BANKOWE    

Złotówkowe

84 1240 2005 1111 0000 1764 4468

Bank PEKAO SA II O/ Zamość

Euro

29 1240 2005 1978 0000 1764 4497

IBAN:              PL29

SWIFT:            PKOPPLPW    

Bank PEKAO SA II O/ Zamość

Dolarowe

16 1240 2005 1787 0000 1764 4484  

IBAN:              PL16

SWIFT:            PKOPPLPW    

Bank PEKAO SA II O/ Zamość     

Złotówkowe

84 1020 5356 0000 1002 0005 2126

Bank PKO BP O/ Zamość