Wydział Spraw Zakonnych

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 511 310 067

e-mail: [email protected]

Wydział Spraw Zakonnych jest organem Biskupa Diecezjalnego, który swoją troską otacza osoby życia konsekrowanego. Do jego kompetencji należą: załatwianie wszystkich spraw związanych z instytutami życia konsekrowanego i stowarzyszeniami życia apostolskiego;pomoc moderatorowi wydziałów duszpasterskich w koordynacji wszelkich dzieł prowadzonych przez instytuty życia konsekrowanego, które dotyczą podejmowanych przez nie zadań duszpasterskich; opieka nad stowarzyszeniami wiernych zmierzającymi do przekształcenia się w formy życia wspólnotowego; troska o indywidualne formy życia konsekrowanego (dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, pustelnicy); okazywanie pomocy osobom w rozeznawaniu nowych form życia konsekrowanego.

PRACOWNICY

Wikariusz biskupi ds. zakonnych

ks. Ryszard Mazurkiewicz

tel. 84 627 90 79

email: [email protected]