Muzeum i Archiwum Diecezjalne

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 84 627 9521, w. 40

e-mail: archiwum@zamojskolubaczowska.pl

W każdej kurii, w miejscu bezpiecznym, należy urządzić archiwum diecezjalne czyli depozyt dokumentów, w którym winny być przechowywane dokumenty i pisma dotyczące spraw diecezjalnych - zarówno duchowych, jak i doczesnych - odpowiednio uporządkowane i pilnie strzeżone pod zamknięciem. Tę rolę pełni archiwum kurialne (kan. 486 KPK).

ARCHIWUM I BIBLIOTEKA DIECEZJALNA

Dyrektor

ks. kan. mgr Marek Dobosz

Asystent

dr Bożena Sarzyńska

Siedziba

ul. Zamoyskiego 

22-400 Zamość

tel./fax 84 627 9521, w. 40

e-mail: archiwum@zamojskolubaczowska.pl


MUZEUM DIECEZJALNE

Dyrektor

Bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Kustosz

Ks. kan. mgr Marek Dobosz

Siedziba

ul. Zamoyskiego 1

22-400 Zamość

tel. 84 639 9605 


KONSERWATOR DIECEZJALNY

ks. kan. mgr Marek Dobosz

tel. 84 627 9521, w. 40