Kurs Formacji Biblijnej

Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Kurs Formacji Biblijnej 2017-2020

Biłgoraj KLO im. Papieża Jana Pawła II

 

Celem kursu jest:

 • nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji;
 • kształtowanie duchowości biblijnej;
 • pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie;
 • zdobycie wiedzy na temat powstawania ksiąg biblijnych, ich tła historycznego, kulturowego i geograficznego.

Kurs jest prowadzony przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej we współpracy z Instytutem Nauk Biblijnych KUL oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju. Patronat honorowy nad Kursem objął ks. bp Marian Rojek.

Miejscem wykładów będzie budynek Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II (ul. Krzeszowska 1) przy Sanktuarium św. Marii Magdaleny.

Kurs Formacji Biblijnej trwa trzy lata. Każde z trzech lat wykładowych składa się z ośmiu comiesięcznych spotkań od września do czerwca (oprócz grudnia i stycznia) zazwyczaj w trzecią sobotę miesiąca od 9.00 do 13.00.

Kurs rozpoczniemy od zagadnień najbardziej ogólnych i wprowadzających, aby w ten sposób położyć solidny fundament, na którym będziemy budować całość Kursu. W kolejnych latach skupimy się na tematach bardziej szczegółowych. Naszym celem w pierwszym roku zajęć będzie m.in.:

 • przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy związanej z powstaniem Pisma Świętego;
 • wyjaśnienie czym jest natchnienie biblijne;
 • wyjaśnienie dlaczego te, a nie inne księgi uznajemy za święte i na nich opieramy naszą wiarę,
  przedstawienie różnić w układzie Biblii chrześcijan i Żydów;
 • zapoznanie z językami, w których spisano Biblię;
 • zaznajomienie z tematyką i teologią wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu

Kurs rozpoczniemy w sobotę 16.09 o godz. 9.00 Mszą świętą w Sanktuarium pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju w intencji uczestników i prowadzących, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Po Eucharystii udamy się do budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II na wykład inauguracyjny ks. Dziadosza pt. „Słowo Boże źródłem życia Bożego w człowieku”. Po zakończonej prelekcji chętne osoby będą mogły zapisać się na kolejne zajęcia Kursu Formacji Biblijnej.

Koszt za jeden rok wynosi 150 zł od osoby.

 

Rok I (2017-2018) Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej:

Daty i tematy wykładów:

16.09 – ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL) – „Słowo Boże źródłem Bożego życia w człowieku”
21.10 – ks. mgr Krystian Malec – Wstęp ogólny do Pisma Świętego cz.1
18.11 – ks. mgr Krystian Malec – Wstęp ogólny do Pisma Świętego cz.2
17.02 – ks. dr Sławomir Korona – Wstęp do Nowego Testamentu cz.1
17.03 – ks. dr Sławomir Korona – Wstęp do Nowego Testamentu cz.2
21.04 – ks. dr Krzysztof Napora SCJ (KUL) – „Po nas choćby potop…” Egzegeza i teologiczne przesłanie opowiadania o potopie (Rdz 6–9)
26.05 – dr Bartłomiej Sokal – Wstęp do Starego Testamentu cz.1
16.06 – dr Bartłomiej Sokal – Wstęp do Starego Testamentu cz.2

 

Rok II (2018-2019) Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej

Rok III (2019-2020) Wykłady monograficzne

Terminy i tematy wykładów na rok II zostaną podane na zajęciach 16.06.2018

 

Informacje o terminach spotkań będą podawane na bieżąco na stronach internetowych:
www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl
slowodaje.net/KursFormacjiBiblijnej

 

Szczegółowe informacje na temat Kursu można znaleźć na stronie: slowodaje.net/KursFormacjiBiblijnej

 

Do zgłoszeń prosimy o dołączenie zgody przełożonego (osoby duchowne) lub proboszcza, wikariusza parafii (osoby świeckie), której wzór podajemy poniżej:

 

Wyrażam zgodę, aby ………………………………………………………………… uczestniczył/a w Kursie Formacji Biblijnej w latach 2017-2020 organizowanym przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
………………………………………………..
data; podpis duszpasterza

 

Pliki do pobrania:

Zgoda na udział w Kursie Formacji Biblijnej – wzór