Parafialne Zespoły Caritas

| autor:

Mając na uwadze szeroko pojętą troskę o szerzenie dzieł miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących pragniemy zachęcić Księży Proboszczów do tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas.

Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to jedna z najstarszych form wolontariatu Caritas. Strukturę PZC tworzą osoby dorosłe, czynne zawodowo i emerytowane. Ich największym atutem jest duże doświadczenie zawodowe i życiowe, które efektywnie wykorzystują w działalności charytatywnej. Swoją pracą i hartem ducha niosą pomoc w obrębie parafii.

Opierając się na tym doświadczeniu pragniemy jako Caritas Diecezji podjąć próbę tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas. Mamy świadomość, że w wielu parafiach istnieją – mniej lub bardziej formalne „zespoły charytatywne” lub grupy osób, którym nie jest obojętna troska o najbardziej potrzebujących.

Chcielibyśmy jako Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w stosunku do Parafialnych Zespołów Caritas prowadzić działania koordynujące i wspierające. Podejmować będziemy wspólne akcje, organizować spotkania i rekolekcje. Parafialny Zespół Caritas działa na zasadach i w sposób określony w Instrukcji Parafialnych Zespołów Caritas w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.

W plikach do pobrania znajduje się deklaracja Wolontariusza Parafialnego Zespołu Caritas.

Powstanie Parafialnego Zespołu Caritas następuje na mocy porozumienia zawartego między Proboszczem parafii, a Dyrektorem Caritas.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są dogodną okazją do tego, aby dać możliwość osobom o wielkim sercu, działającym w lokalnych wspólnotach na praktykowanie czynnej miłości wobec drugiego człowieka.

ks. Marcin Jakubiak

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej