Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 602 259 609

e-mail: [email protected]

Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony niepełnoletnich.

DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

ks. kan. dr Michał Maciołek 

tel. 84 627 9521, 84 627 9414, 602 259 609

email: [email protected]


Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek w dniu 28 kwietnia 2021 r. zaakceptował Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

wytyczne.pdf