Misje

W naszej diecezji istnieje wiele form wsparcia i kół misyjnych, a także misjonarzy poza granicami kraju, nad którymi opiekę duszpasterską sprawuje diecezjalny referent ds. misji.

DYREKTOR DZIEŁ MISYJNYCH W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

DELEGAT BISKUPA DS. MISJI

ks. Andrzej Łuszcz

e-mail: [email protected] lub [email protected]

tel. 505 088 098

Adres: 

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika
ul. Kościelna 43, 
22-437 Łabunie

REJONOWI KOORDYNATORZY MISYJNI:

Rejon Biłgorajski: Ks. Andrzej Chilewicz - wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
Rejon Hrubieszowski: ks. Piotr Wojnar - wikariusz parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie
Rejon Lubaczowski: ks. Artur Schodziński - proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach
Rejon Tomaszowski: ks. Dariusz Bucior - wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
Rejon Zamojski: ks. Mariusz Skakuj - dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu

Więcej informacji o Dziełach Misyjnych w naszej diecezji można znaleźć na stronie:

www.misje.zamojskolubaczowska.pl


PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE W POLSCE

www.missio.org.pl


Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW)

Jest jedną z form realizacji misyjnego nakazu Chrystusa. Działając na wszystkich kontynentach, w ponad 150 krajach świata, budzi świadomość misyjną i odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Dlatego Dzieło to powinno ogarnąć swoim zasięgiem jak największą liczbę wiernych, którzy stale modliliby się za misje i składali regularnie drobne ofiary pieniężne.

Więcej informacji pod adresem: www.pdrw.missio.org.pl

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) 

Jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, powstało w Caen we Francji w 1889 r. z inicjatywy Jeanne Bigard (1859-1934) i jej matki Stefanii Cottin.

Więcej informacji pod adresem: www.pdpa.missio.org.pl

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) 

Pozostając wierne intencjom założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa, dlatego też wydaje czasopismo oraz różne broszury mające na celu informację i formację misyjną katolickich chłopców i dziewcząt.

Więcej informacji pod adresem: www.dzieciom-misji.missio.org….


Papieska Unia Misyjna (PUM)

Ma na celu informację i formację misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną.

Więcej informacji pod adresem: www.pum.missio.org.pl

Misjonarze na misjach: