WERYFIKACJA CZŁONKÓW DIECEZJALNEJ RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ

| autor:

Podczas ostatniego spotkania Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, które odbyło się 26 października 2019 r. dostrzeżona została potrzeba uporządkowania i zweryfikowania listy członków należących do Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w naszej diecezji.

Poniżej zamieszczona została lista zweryfikowanych ruchów i stowarzyszeń:

Akcja Katolicka

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Biura i  Koła Radia Maryja 

Bractwo Rycerzy Kolumba Szkolne Koła Caritas 

Duszpasterstwo Misyjne - Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów 

Fundacja Dzieci i Ojców im. Św. Jana Bosko 

Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

Fundacja Jana Pawła II 

Franciszkański Zakon Świeckich

Katolickie Koło Kolejarzy Polskich Zamość

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Klub Inteligencji Katolickiej 

Klub Sportowy Gaudium 

Legion Maryi 

Odnowa w Duchu Świętym 

Ruch Światło-Życie 

Ruch Światło-Życie – Domowy Kościół 

Rycerstwo Niepokalanej 

Społeczny Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej 

Stowarzyszenie „Civitas Christiana" 

Stowarzyszenie Kultury Medialnej im. Jana Pawła II przy Katolickim Radiu Zamość 

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci 

Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli 

Stowarzyszenie Św. Aniołów 

Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska 

Stowarzyszenie Wspólnoty „Żywy Różaniec” 

Wspólnota Apostolstwa Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” 

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Wspólnota Krwi Chrystusa 

Wspólnota Neokatechumenalna 

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre 

Zamojskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej 

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

 

Aby w pełni uaktualnić listę Rady, uprzejmie proszę Księży Duszpasterzy/Opiekunów lub liderów wszystkich wymienionych wyżej grup odpowiedzialnych za wspólnoty na szczeblu diecezjalnym o pobranie i wypełnienie poniższego formularza (plik do pobrania), w którym zawarte są pytania dotyczące podstawowych informacji na temat działalności ruchu lub stowarzyszenia, a także prośba o podanie kontaktów do osób odpowiedzialnych za grupę. Wypełniony formularz należy przesłać na podany niżej adres ks. Leszka Boryły, asystenta kościelnego Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Jeśli jakaś grupa nie została uwzględniona, a spełnia warunki uczestnictwa, wszelkie uwagi w tym względzie przyjmuje ks. Leszek Boryło.

FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY CZŁONKOSTWO W RRiSK - plik do pobrania

Ks. Leszek Boryło
e-mail: [email protected]
tel. 663 113 080