Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 506095614

e-mail: [email protected]

www: wniwk.zamojskolubaczowska.pl

Nad całością pracy katechetycznej w diecezji czuwa Biskup Diecezjalny poprzez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego (por. DCG 126). Pracą Wydziału kieruje Dyrektor mając do pomocy wizytatorów diecezjalnych.

Do zadań Wydziału należy:

 • realizacja wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 • realizacja zaleceń Biskupa Diecezjalnego
 • stała współpraca z Kuratorium Oświaty
 • stała współpraca z księżmi proboszczami oraz dyrektorami szkół
 • troska, aby nauczanie katechetyczne odbywało się według zatwierdzonych programów, systematycznie i zgodnie z zasadami dydaktyczno-metodycznymi
 • wydawanie odpowiednich zaleceń w ramach troski o odpowiednie pomoce katechetyczne i podręczniki
 • informowanie księży proboszczów i katechetów o zmianach w prawie oświatowym i kościelnym dotyczących katechizacji
 • organizacja dla wszystkich katechetów (duchownych i świeckich) pracujących w diecezji spotkania z Pasterzami Diecezji (Dnia Katechetycznego) na początku nowego roku szkolnego
 • organizacja dla wszystkich księży (pracujących i niepracujących w katechezie) jeden raz w roku konferencji metodycznej w ramach stałej formacji kapłanów
 • organizacja dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych jesiennych i wiosennych konferencji metodycznych
 • organizacja rekolekcji dla katechetów świeckich
 • prowadzenie wizytacji katechetycznych w szkołach
 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu pracy katechetycznej w Diecezji
 • przyjmowanie od księży proboszczów prośby o skierowania do nauczania religii dla katechetów (duchownych i świeckich) do konkretnych szkół oraz prośby o ich wycofanie 
 • przygotowanie skierowania do nauczania religii dla katechetów (duchownych i świeckich) posłanych przez Biskupa Diecezjalnego do konkretnych szkół
 • przygotowanie wycofania skierowania do nauczania religii dla katechetów
 • dokonywanie oceny merytorycznej pracy katechetów w związku z oceną pracy nauczycieli religii dokonywaną przez dyrektorów szkół
 • organizacja Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele
 • organizacja etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej
 • organizacja Pielgrzymki Bierzmowanych do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim
 • organizacja Pielgrzymi Maturzystów na Jasną Górę
 • wydawanie Diecezjalnego Informatora Katechetycznego 
 • prowadzenie strony internetowej Wydziału   


PRACOWNICY

Dyrektor

ks. dr Piotr Brodziak

tel. 506 095 614

email: [email protected]

Diecezjalny wizytator katechetyczny / Konsultant

ks. dr Robert Strus

tel. 506 086 058‬

email: [email protected]

Diecezjalny wizytator katechetyczny 

ks. dr Piotr Spyra

tel. 509185262

e-mail: [email protected]

Obsługa sekretariatu 

mgr Irena Żółtak

 

DYŻURY

Sekretariat otwarty w dni robocze od godziny 9.00-13.30 (pokój nr 1 lub 2)

WIZYTATORZY DEKANALNI

Ks. mgr lic. Paweł Zawada 

Rejon Biłgoraj (dekanaty: Biłgoraj Północ, Biłgoraj Południe, Józefów, Tarnogród).

Ks. dr Marek Barszczowski 

Rejon Hrubieszów (dekanaty: Grabowiec, Hrubieszów Północ, Hrubieszów Południe, Tarnoszyn).

Ks. dr Stanisław Solilak 

Rejon Lubaczów (dekanaty: Cieszanów, Lubaczów, Narol).

Ks. mgr lic. Dariusz Babiak 

Rejon Tomaszów Lub. (dekanaty: Łaszczów, Tomaszów Północ, Tomaszów Południe, Tyszowce).

Ks. dr Piotr Spyra 

Rejon Zamość (dekanaty: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Sitaniec, Zamość).

Ks. dr Rafał Muda

Cała diecezja.

Ks. dr Paweł Zubrzycki

Cała diecezja.