Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 500 836 089

e-mail: wniwk@zamojskolubaczowska.pl

www: www.wniwk.zamojskolubaczowska.pl

Nad całością pracy katechetycznej w diecezji czuwa Biskup Diecezjalny poprzez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego (por. DCG 126). Pracą Wydziału kieruje Dyrektor mając do pomocy wizytatorów diecezjalnych.

Do zadań Wydziału należy:

 • realizacja wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 • realizacja zaleceń Biskupa Diecezjalnego
 • stała współpraca z Kuratorium Oświaty
 • stała współpraca z księżmi proboszczami oraz dyrektorami szkół
 • troska, aby nauczanie katechetyczne odbywało się według zatwierdzonych programów, systematycznie i zgodnie z zasadami dydaktyczno-metodycznymi
 • wydawanie odpowiednich zaleceń w ramach troski o odpowiednie pomoce katechetyczne i podręczniki
 • informowanie księży proboszczów i katechetów o zmianach w prawie oświatowym i kościelnym dotyczących katechizacji
 • organizacja dla wszystkich katechetów (duchownych i świeckich) pracujących w diecezji spotkania z Pasterzami Diecezji (Dnia Katechetycznego) na początku nowego roku szkolnego
 • organizacja dla wszystkich księży (pracujących i niepracujących w katechezie) jeden raz w roku konferencji metodycznej w ramach stałej formacji kapłanów
 • organizacja dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych jesiennych i wiosennych konferencji metodycznych
 • organizacja rekolekcji dla katechetów świeckich
 • prowadzenie wizytacji katechetycznych w szkołach
 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu pracy katechetycznej w Diecezji
 • przyjmowanie od księży proboszczów prośby o skierowania do nauczania religii dla katechetów (duchownych i świeckich) do konkretnych szkół oraz prośby o ich wycofanie 
 • przygotowanie skierowania do nauczania religii dla katechetów (duchownych i świeckich) posłanych przez Biskupa Diecezjalnego do konkretnych szkół
 • przygotowanie wycofania skierowania do nauczania religii dla katechetów
 • dokonywanie oceny merytorycznej pracy katechetów w związku z oceną pracy nauczycieli religii dokonywaną przez dyrektorów szkół
 • organizacja Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele
 • organizacja etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej
 • organizacja Pielgrzymki Bierzmowanych do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim
 • organizacja Pielgrzymi Maturzystów na Jasną Górę
 • wydawanie Diecezjalnego Informatora Katechetycznego 
 • prowadzenie strony internetowej Wydziału   


PRACOWNICY

Dyrektor

ks. dr Robert Strus

tel. 506 086 058‬

email: rstrus16@wp.pl

Diecezjalny wizytator katechetyczny / Konsultant

ks. dr Robert Strus

Diecezjalny wizytator katechetyczny

ks. dr Sylwester Zwolak

tel. 500 836 089

e-mail: sylwusz4@wp.pl

Diecezjalny wizytator katechetyczny 

ks. dr Piotr Spyra

tel. 509185262

e-mail: piotr.spyra@zamojskolubaczowska.pl

Obsługa sekretariatu 

Irena Żółtak

 

DYŻURY

Codziennie w godzinach od 9.00-13.30 w pokoju nr 1 lub 2

Poniedziałek

ks. dr Robert Strus

Wtorek

ks. dr Sylwester Zwolak

Środa

ks. dr Robert Strus

Czwartek

ks. dr Sylwester Zwolak

Piątek

ks. dr Piotr Spyra

 

WIZYTATORZY DEKANALNI

Ks. mgr lic. Maciej Lewandowski 

Rejon Biłgoraj (dekanaty: Biłgoraj Północ, Biłgoraj Południe, Józefów, Tarnogród).

Ks. dr Marek Barszczowski 

Rejon Hrubieszów (dekanaty: Grabowiec, Hrubieszów Północ, Hrubieszów Południe, Tarnoszyn).

Ks. mgr Krzysztof Portka 

Rejon Lubaczów (dekanaty: Cieszanów, Lubaczów, Narol).

Ks. mgr kan. Grzegorz Chabros 

Rejon Tomaszów Lub. (dekanaty: Łaszczów, Tomaszów Północ, Tomaszów Południe, Tyszowce).

Ks. dr Piotr Spyra 

Rejon Zamość (dekanaty: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Sitaniec, Zamość).