Rady i komisje

Na czele Kościoła partykularnego, zgodnie z tradycją apostolską, stoi biskup (KK 18-19, 23, 26). Biskupi, którym zlecono troskę o Kościoły partykularne, pieczę pasterską nad swoimi owcami sprawują w imię Chrystusa jako ich zwyczajni i bezpośredni pasterze (KK 27, DB 11). W zarządzie całą diecezją biskupa diecezjalnego wspierają biskupi pomocniczy, a także różne instytucje centralne i rady.

KOLEGIUM KONSULTORÓW

bp Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy

ks. Wiesław Galant – Proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu

ks. Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupiego

ks. Robert Strus – Proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

ks. Sylwester Zwolak – Kanclerz Kurii Diecezjalnej 

ks. Miłosław Żur – Ekonom Diecezji 


RADA KAPŁAŃSKA 

Przewodniczący

bp Marian Rojek

Członkowie z urzędu

bp Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy 

ks. Piotr Brodziak - Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego

ks. Adam Firosz – Dziekan Kapituły Konkatedralnej

ks. Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupiego

ks. Jarosław Przytuła – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

ks. Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

ks. Sylwester Zwolak – Kanclerz Kurii Diecezjalnej 

ks. Miłosław Żur – Ekonom Diecezji

Członkowie z wyboru

ks. Janusz Dudzicz – Proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Tereszpolu

ks. Wiesław Galant – Proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu

ks. Jerzy Kołtun  – Proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju

ks. Paweł Wróbel – Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Hostynnem

ks. Zygmunt Żółkiewski – Proboszcz parafii pw. Mikołaja w Grabowcu

ks. Krzysztof Hawro – Wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu

ks. Sebastian Koper – Wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

ks. Maciej Lewandowski – Wikariusz parafii pw. MB Królowej Polski w Zamościu

ks. Krzysztof Wawszczak – Administrator parafii pw. św. Anny Wasylów Wielki


Członkowie z nominacji

ks. Sławomir Nowosad – Profesor KUL Jana Pawła II w Lublinie

ks. Krzysztof Portka – Diecezjalny Ojciec Duchowny

ks. Janusz Romańczuk – Emeryt

ks. Andrzej Stopyra – Proboszcz parafii  pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie

O. Andrzej Zalewski OFM Conv - Proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Zamościu 


RADA DUSZPASTERSKA

Przewodniczący:

Bp Marian Rojek – Biskup Diecezjalny

 Członkowie z urzędu:

-   Bp Mariusz Leszczyński – Biskup pomocniczy

-   Ks. Sylwester Zwolak – Kanclerz kurii

-   Ks. Piotr Spyra – Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Sekretarz – ks. Piotr Spyra

Zastępca sekretarza – ks. Jarosław Kędra

 I. Wspólnoty młodzieżowe

 1.  Ruch Światło-Życie

- Ks. Dariusz Babiak

- Przemysław Deda

 2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

- Ks. Mateusz Furmaniak

- Paulina Zając

 3. Harcerze

- Ks. Radosław Łukasiewicz

- Katarzyna Błaszczak

 4. Liturgiczna Służba Ołtarza

- ks. Sebastian Koper

- Jakub Michalski

- Sławomir Bączyk

 5. Młodzi na progu

- ks. Mateusz Januszewski

- Marlena Sprysak

 6. Światowe Dni Młodzieży

- ks. Tomasz Szady

- Michał Gorczyca

 7. Wspólnota W Jego Ręku – Alpha młodzieżowa

- Sylwia Szynkarczuk

 8. Duszpasterz młodzieży

- ks. Daniel Wójcik

 9. Siostry Franciszkanki z Łabuń

- s. Sylwia Stelmach FMM

II. Grupy modlitewne

 1.    Koła Żywego Różańca

 - ks. Julian Brzezicki

 - Bożena Kruszyńska

 2.    Apostolat Margaretka i modlitw w intencji kapłanów

- ks. Łukasz Kolasa

- Bożena Jasiewicz

 III. Wspólnoty formacyjne

 1.    Domowy Kościół

- ks. Leszek Boryło

- Jolanta i Grzegorz Plutowie

 2.    Przyjaciele Oblubieńca

- ks. Mateusz Januszewski

- Aneta Golba

 3.    Akcja Katolicka

- ks. Krzysztof Świta

- Andrzej Juszczak

 4.    Legion Maryi

- ks. Zdzisław Ciżmiński

- ks. Zygmunt Żółkiewski

- Elżbieta Borowiec

 5.    Wspólnota „W Jego Ręku”, Alpha Zamość

- ks. Adam Dworzycki

- Piotr Brzozowski

 6.    Neokatechumenat

- ks. Jarosław Feresz

- Agnieszka i Adam Kowalczyk

 7.    Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”

- ks. Dariusz Bucior

- Marek Majerski

 8.    Wojownicy Maryi

- ks. Eugeniusz Derdziuk

- Maciej Mulawa

 9. Rycerze Kolumba

- ks. Andrzej Chilewicz

- Marcin Wojciechowski

IV. Duszpasterstwa

 1. Duszpasterstwo Rodzin

- ks. Maciej Lewandowski

- Dorota Szatraj

- Aleksandra i Karol Wojtyna

 2.  Duszpasterstwo kobiet

- ks. Paweł Cisek

- Anna Janczyk

 3. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

- ks. Zenon Góra

 4. Tradycji łacińskiej

- ks. Andrzej Kijek

- Krzysztof Sowa

 5.    Misyjne

 - ks. Andrzej Łuszcz

 - Barbara Hucik

 6.    Chorych i niepełnosprawnych

- ks. Karol Jędruszczak

- Paweł Nowaczyński

- Janina Stefaniak

 7. Trzeźwości

- ks. Józef Zwolak

- Dominik Jędruszczak

 8.    Pielgrzymkowe

- ks. Marek Mazurek

- Gabriela Nowak

 9.    Ojciec duchowny kapłanów

- ks. Krzysztof Portka

 10. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu

- ks. Piotr Brodziak

- Anna Maciukiewicz

V. Duszpasterze

- ks. Roman Sawic

- ks. Adam Sobczak

- ks. Jarosław Kędra – Fundacja Exodus Młodych

- ks. Waldemar Kostrubiec

- ks. Andrzej Stopyra - proboszcz konkatedry

- ks. Robert Strus - proboszcz katedry

- ks. Mateusz Kopa

- ks. Miłosław Żur – ekonom - o. Grzegorz Wiejak OFM


ZESPÓŁ PROBOSZCZÓW KONSULTORÓW

(kan. 1742 §1)

ks. Tadeusz Czuk 

ks. Józef Flis 

ks. Czesław Grzyb


RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący

bp Marian Rojek 

Wiceprzewodniczący

bp Mariusz Leszczyński 

Sekretarz                 

ks. Miłosław Żur

Członkowie                

Ks. Józef Flis

Ks. Sylwester Zwolak

Ks. Robert StrusKOMISJA ARTYSTYCZNO-BUDOWLANA

Przewodniczący

ks. Marek Dobosz

Członkowie

ks. Józef Dudek

ks. Czesław Gołdyn

ks. Stanisław Solilak

Sebastian Ćwierz

Urszula Fidecka

Piotr Kondraciuk

Maria Krzyżanowska

Stanisław Makara

Marek Nicgorski 


KOMISJA LITURGICZNA

Przewodniczący

ks. Witold Słotwiński

Członkowie

ks. Marek Dobosz 

ks. Wiesław Mokrzycki

ks. Stanisław Solilak 


KOMISJA MUZYKI KOŚCIELNEJ

Przewodniczący

ks. Witold Batycki

Członkowie

ks. Dominik Samulak 

ks. Jerzy Sopel

Tomasz Bębenek

Mariusz Maziarz


KOMISJA DS. WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Przewodniczący

ks. Sławomir Nowosad

Członkowie               

ks. Stanisław Bachor

ks. Adam Firosz 

ks. Czesław Grzyb

 

KOMISJA DS. KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ 
I ZAMOJSKIEJ EDYCJI TYGODNIKA „Niedziela”

Przewodniczący

ks. Michał Maciołek

Członkowie

ks. Zygmunt Jagiełło

ks. Robert Strus 

ks. Józef Zwolak

ks. Miłosław Żur

Joanna Suszko


REFERAT DS. DUCHOWIEŃSTWA

Przewodniczący

ks. Piotr Spyra

Członkowie

ks. Eugeniusz Derdziuk

ks. Mateusz Januszewski

ks. Jarosław Kędra

ks. Krzysztof Portka

ks. Adam Sobczak

ks. Witold Słotwiński

ks. Robert Strus

ks. Daniel Koper

Ks. Dariusz Babiak

Ks. Stanisław Solilak

Ks. Wiesław Galant

Ks. Janusz Romańczuk


REFERAT SOCJALNY

Przewodniczący

ks. Miłosław Żur

Członkowie

ks. Józef Flis 

ks. Marcin Jakubiak

ks. Krzysztof Portka

 

RADA FUNDUSZU OBRONY ŻYCIA

Przewodniczący       

ks. Maciej Lewandowski

Członkowie                

ks. Marcin Jakubiak

ks. Miłosław Żur

Dorota Szatraj


RADA DS. POWOŁAŃ

Przewodniczący

ks. Dariusz Babiak

Członkowie               

ks. Piotr Brodziak

 
ks. Mateusz Januszewski

ks. Jarosław Kędra

ks. Sebastian Koper

ks. Waldemar Kostrubiec

ks. Dominik OsuchowskiKOLEGIUM REDAKCYJNE
"ZAMOJSKIEGO INFORMATORA DIECEZJALNEGO"

  

ks. Zygmunt Jagiełło

ks. Sylwester Zwolak 


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
BIURO REGIONALNE W ZAMOŚCIU

Siedziba         

ul. Grecka 6, 22-400 Zamość

tel:                  84 627 0782

fax.:                84 639 1624