Rady i komisje

Na czele Kościoła partykularnego, zgodnie z tradycją apostolską, stoi biskup (KK 18-19, 23, 26). Biskupi, którym zlecono troskę o Kościoły partykularne, pieczę pasterską nad swoimi owcami sprawują w imię Chrystusa jako ich zwyczajni i bezpośredni pasterze (KK 27, DB 11). W zarządzie całą diecezją biskupa diecezjalnego wspierają biskupi pomocniczy, a także różne instytucje centralne i rady.

KOLEGIUM KONSULTORÓW

bp Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy

ks. Marek Barszczowski – Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach

ks. Michał Maciołek – Kanclerz Kurii Diecezjalnej

ks. Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupiego

ks. Robert Strus – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego

ks. Sylwester Zwolak – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

ks. Miłosław Żur – Ekonom Diecezji 


RADA KAPŁAŃSKA 

Przewodniczący

bp Marian Rojek

Członkowie z urzędu

bp Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy 

ks. Piotr Brodziak - Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego

ks. Adam Firosz – Dziekan Kapituły Konkatedralnej

ks. Michał Maciołek – Kanclerz Kurii Diecezjalnej

ks. Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupiego

ks. Jarosław Przytuła – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

ks. Sylwester Zwolak – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

ks. Miłosław Żur – Ekonom Diecezji

Członkowie z wyboru

ks. Marek Barszczowski – Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach 

ks. Józef Bednarz – Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Narolu

ks. Jan Andrzej Chmaj – Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu

ks. Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

ks. Jerzy Sopel – Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

ks. Rajmund Cur – Wikariusz parafii pw. MB Szkaplerznej w Łabuniach

ks. Andrzej Dzido – Wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie

ks. Sławomir Korona – Wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu

ks. Artur Schodziński – Wikariusz parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju

o. Andrzej Zalewski OFM Conv – Proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Zamościu

Członkowie z nominacji

ks. Janusz Lekan – Profesor KUL

ks. Krzysztof Portka – Diecezjalny Ojciec Duchowny

ks. Janusz Romańczuk – Emeryt

ks. Andrzej Stopyra – Proboszcz parafii  pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie 


RADA DUSZPASTERSKA

Przewodniczący

bp Mariusz Leszczyński

Członkowie

ks. Dariusz Babiak

ks. Leszek Boryło

ks. Julian Brzezicki 

ks. Rajmund Cur

ks. Eugeniusz Derdziuk

ks. Adam Dworzycki

ks. Jarosław Feresz

ks. Piotr Jakubiak

ks. Jarosław Kędra

ks. Czesław Koraszyński

ks. Stanisław Książek

ks. Krzysztof Portka

ks. Dominik Samulak

ks. Piotr Spyra

ks. Robert Strus

ks. Tomasz Szady

ks. Krzysztof Świta

ks. Sylwester Zwolak

ks. Miłosław Żur

Anna Matelak

Monika Żur


ZESPÓŁ PROBOSZCZÓW KONSULTORÓW

(kan. 1742 §1)

ks. Tadeusz Czuk 

ks. Józef Flis 

ks. Czesław Grzyb


RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący

bp Marian Rojek 

Wiceprzewodniczący

bp Mariusz Leszczyński 

Sekretarz                 

ks. Miłosław Żur

Członkowie                

Ks. Józef Flis

Ks. Michał Maciołek

Ks. Robert StrusKOMISJA ARTYSTYCZNO-BUDOWLANA

Przewodniczący

ks. Marek Dobosz

Wiceprzewodniczący

ks. Michał Maciołek

Członkowie

ks. Józef Dudek

ks. Czesław Gołdyn

ks. Stanisław Solilak

Sebastian Ćwierz

Urszula Fidecka

Piotr Kondraciuk

Maria Krzyżanowska

Stanisław Makara

Marek Nicgorski 


KOMISJA LITURGICZNA

Przewodniczący

ks. Witold Słotwiński

Członkowie

ks. Marek Dobosz 

ks. Wiesław Mokrzycki

ks. Stanisław Solilak 


KOMISJA MUZYKI KOŚCIELNEJ

Przewodniczący

ks. Witold Batycki

Członkowie

ks. Dominik Samulak 

ks. Jerzy Sopel

Tomasz Bębenek

Mariusz Maziarz


KOMISJA DS. WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Przewodniczący

ks. Sławomir Nowosad

Członkowie               

ks. Stanisław Bachor

ks. Adam Firosz 

ks. Czesław Grzyb

 

KOMISJA DS. KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ 
I ZAMOJSKIEJ EDYCJI TYGODNIKA „Niedziela”

Przewodniczący

ks. Michał Maciołek

Członkowie

ks. Zygmunt Jagiełło

ks. Robert Strus 

ks. Józef Zwolak

ks. Miłosław Żur

Joanna Suszko


REFERAT DS. DUCHOWIEŃSTWA

Przewodniczący

bp Mariusz Leszczyński

Członkowie

ks. Eugeniusz Derdziuk 

ks. Wiesław Galant 

ks. Czesław Grzyb 

ks. Janusz Lekan

ks. Krzysztof Portka

ks. Jarosław Przytuła

ks. Dominik Samulak


REFERAT SOCJALNY

Przewodniczący

ks. Miłosław Żur

Członkowie

ks. Józef Flis 

ks. Marcin Jakubiak

ks. Krzysztof Portka

 

RADA FUNDUSZU OBRONY ŻYCIA

Przewodniczący       

ks. Maciej Lewandowski

Członkowie                

ks. Marcin Jakubiak

ks. Miłosław Żur

Dorota Szatraj


RADA DS. POWOŁAŃ

Przewodniczący

ks. Dariusz Babiak

Zastępca Przewodniczącego

ks. Dominik Samulak

Członkowie               

ks. Piotr Brodziak

ks. Marcin Jakubiak

ks. Mateusz Januszewski

ks. Jarosław Kędra

ks. Sebastian Koper

ks. Waldemar Kostrubiec

ks. Dominik Osuchowski


RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

Moderator               

ks. Julian Brzezicki 

Asystent kościelny

ks. Leszek Boryło 

Przewodnicząca       

Maria Gmyz  

Z-ca przewodniczącej 

Stanisław Schodziński

Sekretarz

Krzysztof Sowa

Skarbnik

Dorota Szatraj

Rzecznik prasowy

Łukasz Kot

Członkowie Zarządu

Józef Baczewski - Hrubieszów

Henryk Grabias - Biłgoraj

Jerzy Kolano - Zamość

Jacek Sikora - Tomaszów Lubelski


KOLEGIUM REDAKCYJNE
"ZAMOJSKIEGO INFORMATORA DIECEZJALNEGO"

ks. Michał Maciołek       

ks. Zygmunt Jagiełło    


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
BIURO REGIONALNE W ZAMOŚCIU

Siedziba         

ul. Grecka 6, 22-400 Zamość

tel:                  84 627 0782

fax.:                84 639 1624