Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

adres: Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 602 259 609

e-mail: [email protected]

W dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. wydany został przez Konferencję Episkopatu Polski Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Jednym z postanowień dekretu jest powołanie Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

DIECEZJALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ks. kan. dr Michał Maciołek 

tel. 84 627 9521, 84 627 9414, 602 259 609

email: [email protected]