Informacje o diecezji

Najważniejsze informacje o diecezji zamojsko-lubaczowskiej (dane na styczeń 2018 r.)


Patronka Diecezji

Święta Boża Rodzicielka Maryja - Matka Odkupiciela

Tytuł katedry w Zamościu

Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła

Tytuł katedry w Lubaczowie

bł. Jakuba Strzemię

Data utworzenia

25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Jana Pawła II

Biskupi

Bp dr Marian Rojek - biskup diecezjalny

Bp dr hab. Mariusz Leszczyński - biskup pomocniczy

Bp prof. dr. hab. Jan Śrutwa - biskup senior

Wikariusz generalny

Bp dr hab. Mariusz Leszczyński

Wikariusz biskupi ds. zakonnych

Ks. dr Ryszard Mazurkiewicz

Liczba mieszkańców

420 000

Liczba katolików

400 000

Liczba parafii

187

Liczba księży diecezjalnych

428

Liczba księży zakonnych

28

Liczba sióstr zakonnych

95

Liczba alumnów

16

Instytuty życia konsekrowanego męskie

4

Instytuty życia konsekrowanego żeńskie

14