Komunikat nt. działalności Duszpasterstwa Pielgrzymkowego

| autor:

Decyzją Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „ICHTIS” jest w trakcie reorganizacji, która ma na celu podniesienie jakości ofert pielgrzymkowych. Wkrótce poinformujemy o nowych rozwiązaniach i propozycjach pielgrzymek. 

Jednocześnie informujemy, że powstałe w ostatnim czasie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe "ICHTIS" nie ma żadnego związku z Diecezją Zamojsko-Lubaczowską i z tej racji Diecezja nie bierze żadnej odpowiedzialności za działalność tego biura.