Dom Trzeciego Tysiąclecia

adres: ul. Akademicka 10; 22-400 Zamość

tel.: (84) 627-15-99

www: fundacjadtt.zamojskolubaczowska.pl

Dom Trzeciego Tysiąclecia jest projektem Domu Rekolekcyjnego, który ma powstać przy kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu. W tym celu założona została FUNDACJA Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 


Fundacji patronuje J.E. Ks. Bp Marian Rojek. FUNDACJA została zarejestrowana 8 listopada 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił dziełu Fundacji 11 listopada 2003 roku w Rzymie. 

Głównym celem fundacji jest zbudowanie Domu Rekolekcyjnego przy kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu, a także: 

 - rozpowszechnianie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w nauce Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

- prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej mającej na celu kształtowanie postaw zgodnych z nauką społeczną Kościoła Katolickiego i dziedzictwem Prymasa Tysiąclecia,

- udzielanie pomocy duchowej, lekarsko-rehabilitacyjnej i materialnej ludziom potrzebującym, opuszczonym, uzależnionym, niepełnosprawnym, samotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, sierotom i rodzinom wielodzietnym,

- tworzenie ośrodków skupiających ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie zgodnie z zasadami pedagogiki chrześcijańskiej w ujęciu Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


REGON:  951038667    

NIP 922-24-88-780

KRS: 0000118889