Program duszpasterski

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to hasło nowego programu duszpasterskiego, którego realizacja rozpocznie się w Kościele wraz z Adwentem, który 27 listopada otworzy nowy rok liturgiczny. Tym razem, w odróżnieniu od lat ubiegłych, program zaplanowano na jeden rok. Jest to związane z potrzebą uwzględnienia w nim aktualnej sytuacji Kościoła i wyrastających z niej wyzwań.

Jak wyjaśnia w słowie wstępnym do programu jego współautor bp Andrzej Czaja, „projekt programu wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła i dość powszechnego uznawania jej, nie tylko pośród duchownych, za wyjątkowo trudną. By nie ulec frustracji, czy wręcz rezygnacji z podjęcia dzieła odnowy i szukania dróg ku temu wiodących, uznano za pierwszorzędne zadanie na dziś i jutro Kościoła w Polsce obudzenie i umocnienie wiary w Kościół, bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas grzesznych z myślą o naszym zbawieniu. Okolicznością, która jeszcze bardziej ośmieliła i przekonała do podjęcia tematu było zwołanie przez papieża Franciszka synodu o synodalności. Stało się jasne, że bez lepszego poznania zasadniczych treści o Kościele trudno będzie wdrażać w życie program zawarty w tytule synodu: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Bp Andrzej Czaja - Wstęp i założenia programu