Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych

| autor:

Zamość, 27 listopada 2019 r.
L.dz. 571/Gł/19

 

 

 

Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychże Rad.

Wybory należy przeprowadzić w niedzielę, 5 stycznia 2020 r., zgodnie z  normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (zob. Zamojski Informator Diecezjalny 18(2009) nr 4, s. 45-51).

Dziękując wiernym, którzy przez przynależność do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych dotychczasowej kadencji, podejmowali współodpowiedzialność za kształt codziennego funkcjonowania wspólnot parafialnych oraz licząc na ich doświadczenie, jak też na zaangażowanie i dobrą współpracę nowych osób, z serca błogosławię na czas dokonywania wyborów i owocną służbę Kościołowi.

 


        

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski


Ks. Michał Maciołek
Kanclerz

                                                                                                  

Załączniki

dekret.pdf

statut_i_regulamin_wyborow.pdf
protokol__z__przeprowadzonych__wyborow.doc