Szkoła Muzyki Kościelnej

adres: ul. Partyzantów 11; 22-400 Zamość

tel.: 785 002 300

e-mail: [email protected]

W świetle najnowszej Instrukcji o Muzyce Sakralnej, wydanej przez Konferencję Episkopatu Polski każda diecezja powinna posiadać Diecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, która będzie dbać o właściwy poziom muzyki w ośrodkach duszpasterskich, pomagać zachowywać prawidłowe relacje między duchownymi i muzykami kościelnymi, oraz troszczyć się o odpowiednie regulacje prawne, gwarantujące możliwość należytego wykonywania zadań przez muzyków kościelnych. 

Komisja Muzyki Kościelnej jest organem doradczym biskupa diecezjalnego, który mianuje ich przewodniczącego i pozostałych członków. Niezbędna jest współpraca z Komisją Liturgiczną, do której z urzędu należy przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej. Komisje diecezjalne powinny współpracować ze sobą oraz z Podkomisją ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski


DYREKTOR DIECEZJALNEJ SZKOŁY MUZYKI KOŚCIELNEJ

ks. kan. mgr lic. Witold Batycki    

tel. 785 002 300 

fax. 84 686 1696


DYREKTOR TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO 

Halina Pośnik   

tel.  692 478 218

e-mail:  [email protected]

Konto:  BPH SA O/Zamość 86 1060 0076 0000 4025 2000 3378

NIP:  922 15 54 262
REGON: 000 80 85 41

GODZINY BIUROWE: Poniedziałek - Piątek, godz. 9-16


Komisja Muzyki Kościelnej działająca przy Kurii Diecezjalnej – Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej informuje, o możliwości podjęcia nauki w 5 letniej DIECEZJALNEJ SZKOLE MUZYKI KOŚCIELNEJ.

Nauka obejmuje: indywidualne lekcje gry na fortepianie i organach, naukę organowego akompaniamentu kościelnego (muzyczna praktyka liturgiczna), wykłady z historii muzyki, organoznawstwa, liturgiki, ćwiczenia z zakresu harmonii, kształcenia słuchu i dyrygentury.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów – m.in. absolwentów Instytutu Muzykologii KUL, Wychowania Muzycznego UMCS, oraz Akademii Muzyki w Krakowie.

Zajęcia odbywają się w soboty.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczeń wiekowych. W zależności od zaawansowania i wcześniejszej edukacji muzycznej kandydat będzie przyjmowany na odpowiedni semestr (rok) nauki.

 

Studia są płatne.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów:

  • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy kandydata do Szkoły Muzyki Kościelnej (do pobrania z diecezjalnej strony internetowej)
  • Krótkie świadectwo moralności kandydata od ks. Proboszcza
  • 2 zdjęcia kandydata.

 

Zgłoszenia można wysyłać na adres;

 

Kuria Diecezjalna

Komisja Muzyki Kościelnej

Ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1

22-400 ZAMOŚĆ

lub

Zamojskie Towarzystwo Muzyczne

Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej

Ul. Partyzantów 11

22-400 Zamość

lub

Ks. Witold Batycki

Ul. Krzeszowska 1

23-400 Biłgoraj

 

Pytania można kierować;

tel. kom.  785 002 300 lub   e-mail:  [email protected]


Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Muzyki Kościelnej