Zamojska Szkoła Ewangelizacji

adres: ul. Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość

tel.: 509 185 262

e-mail: [email protected]

www: zse.info

media:

Zamojska Szkoła Ewangelizacji im. Stanisława Kostki Starowieyskiego, jest katolicką szkołą kerygmatyczną o zasięgu diecezjalnym, podległą Biskupowi Zamojsko-Lubaczowskiemu.

ZSE została powołana do istnienia dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka z dnia 25 czerwca 2016 r. (L.dz. 262/Gł/16). Powstała z inicjatywy środowiska ewangelizacyjnego działającego początkowo pod patronatem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie. ZSE realizuje projekty ewangelizacyjne zgodne ze statutem ZSE, współpracując z innymi szkołami ewangelizacji w Polsce.

Patronem ZSE jest bł. Stanisław Kostka Starowieyski.


Szkoła Nowej Ewangelizacji jest to jeden z posoborowych ruchów odnowy Kościoła katolickiego, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz zakładanie wspólnot, tak aby każdy katolik najpierw doświadczył na sobie mocy Ewangelii i wszedł na drogę żywej wiary, a następnie potrafił samemu głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny, opierając się na swoim świadectwie spotkania z Jezusem.

Spośród katolickich szkół nowej ewangelizacji jest to najliczniejsza i najbardziej rozpoznawalna wspólnota ewangelizacyjna w Polsce i na całym świecie. Jej początki sięgają 1980 r. i wiążą się z osobą świeckiego ewangelizatora z Meksyku – Jose Prado Floresa. Aktualnie ten ruch na całym świecie posiada ponad 2000 placówek, 40 w Polsce i zrzesza setki tysięcy ewangelizatorów.

Fundamentem działalności SESA jest wizja Ke-Ka-Ko, na którą składają się:

  • Kerygmat (gr. kerygma) – jest to radosne głoszenie Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje dalej w swoim Kościele. Celem tego przepowiadania jest doprowadzenie człowieka do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem, doświadczenie zbawienia i wejścia z Nim w osobistą relację, wyrażoną w żywej wierze. Dopiero po głoszeniu kerygmatycznym może mieć miejsce głoszenie katechetyczne i mistagogiczne, które jest pogłębieniem treści wiary i prowadzeniem ku dojrzałości chrześcijańskiej.
  • Charyzmaty (gr. karisma) – są to dary Ducha Świętego, służące budowaniu Ciała Chrystusa. Towarzyszą one nieodłącznie głoszeniu Ewangelii jako znaki Bożej mocy, które ukazują wierność, moc i miłość Boga.
  • Wspólnota (gr. koinonia) – Kościół żyje, aby ewangelizować. Ewangelizacja ma zatem wychodzić ze wspólnoty Kościoła i do niej prowadzić.

Tym, co charakteryzuję Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja jest również unikalna metodyka głoszenia Dobrej Nowiny. Jest ona oparta na osiągnięciach wielkich pedagogów XX wieku (Montesori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire) oraz na pedagogii stosowanej przez Jezusa z Nazaretu. Dzięki temu Ewangelia przekazywana jest w sposób prosty, łatwy do zapamiętania, umożliwiający głębokie przeżycie treści wiary, aby można było potem samemu je odtworzyć.

Oprócz tego szkoła wykorzystuje biblijną strategię ewangelizowania, wykorzystującą czynnik pomnażania i tzw. sekret Pawła (2 Tm 2, 1-2), przez co w krótkim czasie potrafi wychować całe zastępy katolików żyjących Ewangelią, dzielących się Nią z innymi, a ostatecznie formujących innych do tej posługi.