Katolickie Radio Zamość

media:

Nadawcą programu pod nazwą „Katolickie Radio Zamość” jest:
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska z siedzibą w Zamościu
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
tel. 84 627 95 21
[email protected]

Numer koncesji: 422/K/2021-R


Adres do korespondencji:


KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość

NIP: 922-23-79-789
Regon:  950338982

Konto BANKOWE:
PKO BP o/Zamość 15 1020 5356 0000 1202 0005 1912
 

SEKRETARIAT
tel. 84 639 97 97
e-mail: [email protected]

DYREKTOR KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ
ks. Sylwester Zwolak
e-mail: [email protected]
tel. kom. 500 836 089Oddział terenowy Radia:
ZAMIEJSCOWE STUDIO KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ
ul. Mickiewicza 85
37-600 Lubaczów

DYREKTOR ZAMIEJSCOWEGO STUDIA KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ
ks. Mariusz Pastuszak
e-mail: [email protected]
tel. kom. 600 681 416

 

Katolickie Radio Zamość jest jednostką organizacyjną Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Struktura organizacyjna Diecezji jest dostępna pod adresem:
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl

Osobą zarządzającą rozgłośnią w imieniu Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego
jest ks. dr Sylwester Zwolak – Dyrektor Radia.

Struktura organizacyjna rozgłośni jest dostępna pod adresem:
https://www.radiozamosc.pl/s/14/ludzie-radia
Katolickie Radio Zamość jest wydawcą:Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.