Dekanalni Ojcowie Duchowni

W trosce o pogłębienie duchowości kapłanów celowa jest działalność diecezjalnego ojca duchownego, a także dekanalnych ojców duchownych. Diecezjalnego ojca duchownego mianuje Biskup, który określa jego kompetencje i program pracy. W większych ośrodkach Diecezji winni być powołani dla kapłanów stali spowiednicy. (I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 22)

DEKANAT BIŁGORAJ POŁUDNIE

Ks. Krzysztof Koprowski

Huta Krzeszowska


DEKANAT BIŁGORAJ PÓŁNOC

Ks. Julian Brzezicki

Trzęsiny


DEKANAT CIESZANÓW

Ks. Mieczysław Kaciuba

Nowe Sioło


DEKANAT GRABOWIEC

Ks. Robert Fuk

Zawalów


DEKANAT HRUBIESZÓW POŁUDNIE

O. Juliusz Chłanda (OFM)

Hrubieszów


DEKANAT HRUBIESZÓW PÓŁNOC

Ks. Jan Semeniuk

Moniatycze


DEKANAT JÓZEFÓW

Ks. Artur Sokół

Bondyrz


DEKANAT KRASNOBRÓD

Ks. Marian Oszust 

Kosobudy


DEKANAT LUBACZÓW

Ks. Dominik Samulak

Łukawiec


DEKANAT ŁASZCZÓW

Ks. Jerzy Truś

Nabróż


DEKANAT NAROL

O. Waldemar Czerwonka OFM Conv

Horyniec Zdrój


DEKANAT SITANIEC

Ks. Jerzy Pytlik

Udrycze


DEKANAT SZCZEBRZESZYN

O. Krystian Olszewski OFM

Radecznica


DEKANAT TARNOGRÓD

Ks. Marian Drążek

Księżpol


DEKANAT TARNOSZYN

Ks. Władysław Gudz

Tarnoszyn


DEKANAT TOMASZÓW LUBELSKI POŁUDNIE

Ks. Józef Rzechuła

Tomaszów Lubelski


DEKANAT TOMASZÓW LUBELSKI PÓŁNOC

Ks. Krzysztof Kłos

Rachanie


DEKANAT TYSZOWCE

Ks. Andrzej Ciapa

Honiatycze


DEKANAT ZAMOŚĆ

Ks. Andrzej Chmaj

Zamość