Dodatkowy nabór do seminarium

| autor:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie ogłasza dodatkową rekrutację na pierwszy rok studiów

       

     Dodatkowy nabór będzie się odbywał w dniach od 5 sierpnia do 16 września. Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy pod adresem [email protected] lub telefoniczny pod numerem 81 744 47 84. Obowiązują wymagania formalne takie jak przy pierwszym naborze. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej seminarium wsd.zamojskolubaczowska.pl pod linkiem "rekrutacja"


Seminarium duchowne zaprasza absolwentów szkół średnich z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, którzy mają wewnętrzne przeświadczenie, że Bóg powołuje ich do kapłaństwa. Formacja do kapłaństwa trwa sześć lat, a integralną jej częścią są magisterskie studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

        Warunki przyjęcia do seminarium to: nadprzyrodzone powołanie, zdrowie fizyczne i psychiczne, zdany egzamin dojrzałości, dobra opinia. Na pierwszym etapie rekrutacji kandydat składa podanie z życiorysem i zdjęciem, opinię proboszcza i katechety, świadectwo chrztu i bierzmowania, zaświadczenie lekarskie.