Informacja o bierzmowaniu w parafii w 2022 roku

| autor:

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnich spotkaniach rejonowych dla księży (w listopadzie ub.r.), każda parafia, która w 2022 roku planuje sakrament bierzmowania, zobowiązana była do końca 2021 roku przedstawić informację na temat przygotowania do tego sakramentu.

Przypominamy Księżom Proboszczom, którzy nie dostarczyli takiego sprawozdania, że należy je złożyć poprzez wypełnienie formularza (do pobrania poniżej) i odesłania go e-mailem na adres [email protected]l.

Proszę o jak najszybsze dostarczenie formularza.

Plik do pobrania:

 

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE BIERZMOWANIA

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu