List Dyrektora Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 2021

| autor:

Za zgodą biskupa diecezjalnego Mariana Rojka został przygotowany list, zachęcający do udziału w 39. Pieszej Pielgrzymce Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę, który należy odczytać w parafiach w ramach kazania w niedzielę 11 lipca br.

List dyrektora Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę  

Umiłowani Siostry i Bracia,

                Jezus w dzisiejszej Ewangelii przywołuje do siebie swoich uczniów i wysyła ich po dwóch z określoną misją, którą jest zaniesienie miłości Ojca do wszystkich braci. To wysłanie po dwóch było typowym działaniem w świecie grecko-rzymskim, gdzie na świadectwie minimum dwóch osób opierała się prawdziwość wypowiadanych słów i podejmowanych dzieł. Nabiera ono jednak nowego znaczenia kiedy chodzi o dzieła ewangelizacyjne. Tutaj współbrat staje się dla mnie wsparciem, przyjacielem, tym który w chwili kryzysu „poniesie” moje trudności na swoich barkach. Posiadanie brata w czasie drogi jest też okazją do tego, żeby świadczyć sobie nawzajem miłość, którą głosimy innym.

Zadanie, które Zbawiciel wyznacza uczniom, a wraz z nimi całej wspólnocie Kościoła, nie jest łatwe. Zdajemy sobie sprawę z ewentualnego odrzucenia, ośmieszenia, zamknięcia niejednych drzwi czy utraty przyjaciół. Dodatkowo Chrystus nakazuje nam porzucenie wszelkich ludzkich zabezpieczeń i pójście w drogę tylko z laską w ręku. Pytamy więc dzisiaj Mistrza – jak głosić, uzdrawiać, wypędzać złe duchy, dawać świadectwo? Skąd czerpać siłę, gdy tak często czujemy się słabi i niegodni powierzonych nam zadań?

Jezus nie pozostaje obojętny na nasze pytania. Jego słowo daje nam konkretne odpowiedzi. Przede wszystkim tę prawdę najbardziej podstawową, że głównym zadaniem ucznia Chrystusa jest być blisko Mistrza, dać się przywołać i nieustannie słuchać Jego słów. Wolność od rzeczy materialnych, wolność od spraw, które utrudniają działanie w imię Boże, to ogromna siła ewangelizacji, którą daje Pan.

                To wezwanie do porzucenia własnego komfortu, do wyruszenia w drogę, rozbrzmiewa szczególnie mocno w kontekście zbliżającej się 39. Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę. To tutaj – na pielgrzymim szlaku – brat stanie obok brata, aby być dla siebie wsparciem, aby umacniać swoją wiarę, by okazując sobie wzajemną miłość, dawać prawdziwe świadectwo o Chrystusie, który nas przywołuje i posyła do bliźnich.

Tegoroczne pielgrzymowanie przypada w czasie, który Ojciec święty Franciszek ogłosił „Rokiem Świętego Józefa”. Uczynił to 8 grudnia 2020 r., publikując list apostolski „Patris Corde – z ojcowskim sercem”, w którym między innymi wskazuje, że św. Józef to „ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu”. To patron, który doskonale zrealizował słowa dzisiejszej Ewangelii, pozostawiając poza sobą wszystkie ludzkie zabezpieczenia, osobiste plany czy ambicje, a na pierwszym miejscu postawił wolę Boga.

Znakomity przykład tej postawy widzimy w odpowiedzi św. Józefa na słowa anioła, który przykazuje mu, by „nie bał się wziąć do siebie Maryi, swej Małżonki” (por. Mt, 1,20). Z pozytywnej odpowiedzi Józefa na to wezwanie chcemy czerpać wzór, dlatego słowa „Weź Maryję do siebie” przybraliśmy jako hasło naszego pielgrzymowania. W rozważaniach nad osobą św. Józefa i całej Świętej Rodziny pomagał nam będzie ojciec duchowny pielgrzymki. Będzie nim w tym roku ks. Mariusz Skakuj.

                W kolejnym roku pandemii, przy organizacji pielgrzymki zobowiązani jesteśmy uwzględnić wszystkie wskazania Głównego Inspektora Sanitarnego. I choć są one łagodniejsze niż w roku ubiegłym, to aby im sprostać, podjęliśmy decyzję, że po raz kolejny pielgrzymka na Jasną Górę będzie miała formę sztafety. Uczestnicy włączą się w jej część i przebędą fragment drogi.

Nasza pielgrzymka odbędzie się w terminie od 2 do 13 sierpnia. Każdej z pięciu grup zostały wyznaczone dni pielgrzymowania, które rozpoczynać będziemy Mszą świętą (po dotarciu pątników autokarem na miejsce wyjścia), a kończyć Apelem Jasnogórskim, po czym pielgrzymi wrócą do swoich domów na nocleg. Następnego dnia kolejna grupa rozpocznie swą wędrówkę od miejsca, gdzie zakończyła się ona poprzedniego dnia. W ten sposób każda grupa podejmie trud pielgrzymki przez kilka dni.

Grupa Ziemi Zamojskiej (św. Tomasza) pielgrzymować będzie 2, 5 i 12 sierpnia,

Grupa Ziemi Hrubieszowskiej (św. Wojciecha) – 3, 8 i 11 sierpnia,

Grupa Ziemi Biłgorajskiej (bł. ks. Jerzego Popiełuszki) - 4, 9 i 13 sierpnia,

Grupa Ziemi Tomaszowskiej (św. Józefa) pielgrzymować będzie przez pierwsze trzy dni własną trasą, a ponadtoi 10 sierpnia.

Grupa Ziemi Lubaczowskiej (św. Stanisława) przez pierwsze cztery dni przejdzie własną trasą oraz włączy się w pielgrzymkową sztafetę 7 sierpnia.

Dojście pielgrzymów na Jasną Górę pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego zaplanowane jest na 13 sierpnia (piątek) popołudniu. Pielgrzymkę zakończy Msza święta i Apel Jasnogórski.

Zapisy do grup przyjmują tylko księża przewodnicy, a termin upływa 28 lipca. Grupę biłgorajską poprowadzi ks. Mateusz Januszewski z parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Przewodnikiem grupy hrubieszowskiej będzie ks. Michał Efner z parafii w Strzyżowie. Ks. Rafał Łukiewicz będzie przewodnikiem grupy lubaczowskiej. Z Tomaszowa Lubelskiego wyruszy grupa pod przewodnictwem ks. Łukasza Malca z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a grupę zamojską poprowadzi ks. Maciej Banach z parafii katedralnej. Koszt udziału w tegorocznej pielgrzymce wynosi 60 zł. Do tego należy doliczyć każdorazowy transport autokarem.

Dla pątników, którzy na pielgrzymim szlaku znajdą się jedynie kilka dni, a chcieliby kontynuować wędrówkę oraz dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą pielgrzymować, proponujemy  dołączenie do Grupy Duchowej. Na stronie internetowej pielgrzymki oraz diecezji, a także u przewodników grup i w parafiach są do pobrania formularze, poprzez które można zadeklarować uczestnictwo w duchowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Znajduje się tam miejsce na intencje, które będą polecane w czasie drogi w modlitwie. Wypełnioną Kartę Pielgrzyma Duchowego należy dostarczyć do 28 lipca do księdza proboszcza, przewodnika grupy lub przesłać na adres e-mailowy. Dla osób, które będą pielgrzymować w ten sposób przewidziane jest Studio Pielgrzymkowe w Katolickim Radiu Zamość. Będzie w nim można usłyszeć codzienne konferencje ojca duchownego, relacje z trasy oraz Apel Jasnogórski.

                Zdajemy sobie sprawę, że obecne sytuacje w życiu Kościoła, państwa, naszych rodzin i osobistym nie zawsze napełniają optymizmem. Zmagamy się z wieloma trudnościami i szukamy wsparcia i pomocy.  Pielgrzymi szlak zawsze był okazją do tego, żeby nie tylko swoje własne intencje, ale i sprawy bliźnich zanieść przed tron Jasnogórskiej Pani. W tym roku chcemy to czynić wędrując fizycznie, ale też jako grupa duchowa, u boku św. Józefa, wraz z Niepokalaną.

W Roku św. Józefa i Roku Rodziny chcemy się modlić za wstawiennictwem Oblubieńca Maryi w intencji naszych rodzin, naśladować jego cnoty i uczynić przewodnikiem po drogach naszego życia.

Niech te rekolekcje w drodze –  trud, modlitwa, wnikanie w swoje serce i doświadczenie wspólnoty – będą owocne. Serdecznie zapraszam do wspólnego wędrowania na Jasną Górę.

 

Ks. Marek Mazurek
Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę


LIST DYREKTORA 39PP DO POBRANIA_PDF

KARTA PIELGRZYMA DUCHOWEGO_PDF

MODLITWA PIELGRZYMA DUCHOWEGO_PDF