Dekret o dyspensie od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele

| autor:

Zamość, 21 października 2020 r.
L.dz. 332/Gł/20

 

 

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o dyspensie od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane

 

        Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na terenie naszej diecezji, zwłaszcza zaś w stolicy diecezji – mieście Zamościu, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK, potwierdzam udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerzam tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy z powodu wprowadzonych limitów nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 

Jednocześnie usilnie proszę duszpasterzy i wiernych o:

-  respektowanie ograniczeń dotyczących liczby wiernych mogących przebywać w kościele;

- przestrzeganie podczas wydarzeń liturgicznych i duszpasterskich rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu);

- zachowanie zasady wzajemnej odpowiedzialności i szczególnej troski o osoby starsze i chore oraz dzieci;

- wykorzystywanie wszelkich okazji (z zachowaniem obowiązujących rygorów), zarówno w niedziele jak i w dni powszednie do modlitwy w kościele, adoracji Najświętszego Sakramentu, pogłębiania formacji religijnej i dawania świadectwa żywej wiary oraz postawę miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy materialnej i duchowej;

- szczególną roztropność podczas Liturgii oraz spotkań modlitewnych w świątyniach, na cmentarzach i w rodzinnym gronie w pierwszych dniach listopada (Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych), która niech wyrazi się również w takim rozplanowaniu i przeżywaniu tych wydarzeń, by uczestnictwo w nich nie zagrażało bezpieczeństwu.

 

Niech w naszych świątyniach oraz domach, podczas wspólnej modlitwy, wznoszą się do Boga słowa Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”.

 

Polecam was wszystkich opiece Matki Odkupiciela – Królowej Różańca Świętego i z serca błogosławię


      † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

dyspensa_pazdziernik_2020.pdf