Kubek-cegiełka na budowę studni w Burkina Faso

| autor:

W Tygodniu Misyjnym przypominamy, że Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej prowadzą akcję zbiórki makulatury na studnię w Burkina Faso.

Aby wybudować kolejną (już trzecią) studnię w tym kraju, brakuje jeszcze kilkanaście tysięcy złotych. Makulatura zbierana jest w specjalnych kontenerach, które znajdują się w parafiach: Łabunie, Tarnogród i św. Brata Alberta w Zamościu.

Akcję można wesprzeć także poprzez zakup cegiełki-kubka. Zapraszamy szczególnie Księży Proboszczów do zamawiana kubków poprzez ks. Andrzeja Łuszcza, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji lub bezpośrednio w Sklepie Religijnym przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Cena kubka-cegiełki to 20 zł.

Budowę studni można wesprzeć również, wpłacając pieniądze na konto Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość, nr konta: 57 1240 2005 1111 0010 1940 4403 z dopiskiem STUDNIA NA MISJE.

Zobacz więcej