Sprawozdanie z katechizacji w parafii

| autor:

Proszę wypełnić kwestionariusz z danymi za rok szkolny 2020/2021 i w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2020 r. dostarczyć osobiście lub przesłać do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej (adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość).

ks. Piotr Brodziak

sprawozdanie_z_katechizacji_w_parafii_20202021.doc