Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

| autor:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu, zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Kultury  z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, uprzejmie prosi kierowników jednostek organizacyjnych posiadających obiekty zabytkowe wpisane do rejestru o przesłanie aktualizacji posiadanych „Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

 

W przypadku gdy dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków nie wykonano „Planu ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, taki plan należy wykonać.

W przypadkach znaczących zmian w posiadanych planach, prosimy o nowe opracowanie tych planów, zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2024 roku.

 

Jeżeli plan pozostaje bez zmian, wówczas należy przesłać informację, że w planie nie dokonano żadnych zmian, na adres mailowy: [email protected]. Lub tradycyjną pocztą.

 

            Ponadto przypominamy, że zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku „Plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony cywilnej kraju i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 

Z uwagi na późno przekazaną wiadomość – termin realizacji może być przedłużony.

 

Stosowne informacje i wzory planów można uzyskać w WUOZ Lublin Delegatura Zamość:

Tel.: 84/ 638 59 71

mail: [email protected]

osoba do kontaktu: Wiesław Koman