Diecezjalny Dzień Katechetyczny - wideokonferencja

| autor:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Katecheci,

pragnę poinformować, że Diecezjalny Dzień Katechetyczny zaplanowany na 29 sierpnia 2020 roku w Katedrze zamojskiej nie będzie mógł odbyć się w formie tradycyjnej z powodu panującej pandemii koronawirusa i zagrożeń z tego wynikających.

 Tegoroczny Diecezjalny Dzień Katechetyczny odbędzie się w trybie wideokonferencji.

 Zachęcam wszystkich katechetów do udziału w wideokonferencjach inaugurujących nowy rok szkolny i katechetyczny, które odbędą się:

·      29 sierpnia br., o godzinie 9:30 (dla kapłanów),

·      29 sierpnia br., o godzinie 12:00 (dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych).

 

 Podczas wideokonferencji Dyrektor WNiWK przedstawi informacje związane z organizacją nowego roku katechetycznego. Uczestnicy będą mieli również możliwość wysłuchania wykładu inauguracyjnego pt. Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne?, który wygłoszony zostanie przez Ks. dra Jerzego Smolenia – psychologa, psychoonkologa i wykładowcy w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Link do platformy, gdzie odbędzie się wideokonferencja to:

 

Podczas logowania proszę o posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, a nie pseudonimem.

 

 

Ks. dr Piotr Brodziak

Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego

Kurii Diecezjalnej w Zamościu