XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla LSO i Kapłanów

| autor:

Indywidualne Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Tenisie Stołowym odbędą się 9 marca 2019 r. w Hali Sportowej "im. Bronisława Malinowskiego" w Werbkowicach .

W mistrzostwach mogą wziąć udział aktualni ministranci i lektorzy parafii diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Przewidzianych jest kilka kategorii. Pierwsza dla ministrantów IV klasa i młodszych, druga –  dla klas VI - V, trzecia – Gimnazjum, klasa VIII i VII  i czwarta kategoria lektorzy ze szkoły średniej i starsi.             

Otwarte będą także dwie kategorie gościnne: dla dziewcząt z grup parafialnych i dla księży, opiekujących się grupami ministranckimi, lektorskimi, scholami.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca 2019 r., adres:  [email protected],  lub tel. 698 693 560; po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.


XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Kapłanów 

ORGANIZATOR:

Diecezjalny Duszpasterz Sportowców

Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza

                                       Stowarzyszenie "Petrus"

 

UCZESTNICY:

Ministranci i lektorzy

Kapłani diecezjalni

Dziewczęta z grup parafialnych

 

CEL IMPREZY:

Popularyzacja tenisa stołowego 

Nawiązanie znajomości i przyjaźni między uczestnikami

 

Turniej zostanie rozegrany w sobotę, 9 marca 2019 r.

Rozpoczęcie  o godz. 930

Rozgrywki w hali sportowej Szkoły Podstawowej  im. Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach. 

ZGŁOSZENIA:     

do 6 marca 2019 r. na adres:

(po terminie zgłoszenie nie będą przyjmowane)   

Ks. Piotr Szeptuch

Diecezjalny Duszpasterz Sportowców

tel.   698 693 560

E-mail: [email protected]

 

 

REGULAMIN TURNIEJU:

 

I. Kategorie wiekowe:

Ministranci i lektorzy

 • I kat. - klasy IV i młodsi szkoły podstawowej
 • II kat. - klasy VI-V szkoły podstawowej
 • III kat. - gimnazjum i klasy VIII i VII
 • IV kat. - szkoła średnia i starsi
 • V  kat. - dziewczęta z grup parafialnych

Warunkiem uczestnictwa jest ważna legitymacja Liturgicznej Służby Ołtarza, ministranci            i lektorzy przyjeżdżają pod opieką kapłanów.

Parafia wnosi opłatę organizacyjną za udział w mistrzostwach w wysokości 50 zł.

Kapłani:

            ●         Uzależniony jest od ilości zgłoszonych kapłanów.

      Każdy kapłan wnosi opłatę organizacyjną za udział w mistrzostwach w wysokości 50 zł.

 

II Nagrody

 • Za zajęcie  I - III miejsca zawodnicy otrzymają puchary.
 • Za miejsca I-IV zawodnicy otrzymują dyplomy i medale.

 

III. System rozgrywek 

 • Uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników.
 • Turniej zostanie rozegrany w kategoriach indywidualnych.
 • Nie przewiduje się punktacji zespołowej.
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 • Obowiązuje strój sportowy, buty z jasną podeszwą.

SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR