Nabór do studium dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

| autor:

Decyzją Księdza Biskupa Mariana Rojka od jesieni 2024 roku rozpocznie się w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej studium przygotowawcze dla kandydatów do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Księży Proboszczów zainteresowanych wprowadzeniem takiej posługi w swoich parafiach o zgłaszanie kandydatów na studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Jako kandydatów można przedstawiać mężczyzn w wieku 30-65 lat, odznaczających się dojrzałością w wierze, wzorowym życiem moralnym, cieszących się poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych w parafii, a także odznaczających się innymi cechami określonymi w Instrukcji o Nadzwyczajnych Szafarzach Komunii Świętej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia prosimy przesyłać osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (wypełniony skan dokumentu na adres: wdo@zamojskolubaczowska) do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu do 10 maja 2024 roku.

Po upływie tego terminu przekazane zostaną dalsze informacje dotyczące formacji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej takie jak: termin wstępnego spotkania dla zainteresowanych, data rozpoczęcia studium przygotowawczego do tej posługi, harmonogram spotkań formacyjnych i terminy dni skupienia dla kandydatów na szafarzy i szafarzy aktualnie posługujących.

Księży Proboszczów, którzy na terenie swoich parafii mają już ustanowionych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej prosimy o kontakt z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w celu omówienia nowych wytycznych regulujących posługę i formację tychże szafarzy na terenie naszej Diecezji.  

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA O NADZWYCZAJNYCH SZAFARZACH KOMUNII ŚWIĘTEJ W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ (WERSJA PDFWERSJA WORD)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA