Życzenia Księży Biskupów na Boże Narodzenie i Nowy Rok

| autor:

Zamość, Boże Narodzenie 2018
Nowy Rok 2019 

 

 

                                                                     Życzenia Księży Biskupów na Boże Narodzenie i Nowy Rok

 

 

Umiłowani Diecezjanie, Kapłani posługujący na różnych odcinkach życia Lokalnego Kościoła, Osoby poświęcone Bogu na drodze konsekracji i życia zakonnego, Bracia i Siostry uświęcający się w codziennych sprawach rodzinnych, zawodowych, parafialnych, Wszyscy przybywający na czas Świąt do rodzinnych domów z wielu zakątków Polski i świata, Kochani Młodzi, Bliscy naszym sercom Dzieci i Starsi, szczególnie Chorzy i doświadczani różnorakim cierpieniem,

W biegu naszego życia, które poprzez osiągnięcia techniki i łatwość przepływu informacji, nie zwalnia swojego tempa i rodzi często zmęczenie oraz napięcie, zatrzymujemy się na chwilę, przy wydarzeniu Świąt Bożego Narodzenia. Chcemy sobie po raz kolejny głębiej uświadomić, że Pan Bóg jest nieustannie obecny pośród nas, a najpełniejszym wyrazem tej obecności stało się przyjście na świat Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy.

Wierzymy, że wspominanie i każdorazowe przeżywanie tej tajemnicy Miłości Boga do swojego stworzenia, pomaga nam zachować piękno naszego człowieczeństwa, umacnia naszą nadzieję i odnawia wzajemną miłość pomiędzy ludźmi – ukochanymi dziećmi Niebieskiego Ojca. Niech tak się dzieje również w te Święta i niech ta nowość, pochodząca od Bożego Dziecięcia, owocuje w nas poprzez kolejne dni Nowego Roku Pańskiego.

Składamy wam serdeczne życzenia, odwołując się do słów drogiej nam wszystkim kolędy: „Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę Swą Siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami” – miej w swojej opiece. I nas wszystkich strzeż od zagubienia się na drogach świata. Zbliżaj nas do Ciebie i do siebie nawzajem, abyśmy w zdrowiu duszy i ciała, z żywą wiarą, z poszanowaniem świętych tradycji naszych przodków i z odważnym spojrzeniem w przyszłość, budowali rodzinny dom Kościoła i Ojczyzny, a dla świata byli wiarygodnymi świadkami życia według zasad Miłości odnawiającej wszystko i wszystkich.

Szczęść Boże na radosne świętowanie Pamiątki Narodzenia Pańskiego i na pomyślny Nowy Rok Pański 2019. Oddajemy was wszystkich w opiekę Maryi, Bożej Rodzicielki.

 

 

          † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

† Mariusz Leszczyński
 Biskup PomocniczyŻyczenia 2018.pdf