Procesja adwentowa - nuty

| autor:

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej zaprasza do skorzystania z opracowania procesji roratniej autorstwa ks. Witolda Batyckiego.

PROCESJA ADWENTOWA

Hejnał Adwentowy na trąbce (nuty znajdują się w wersji PDF)

W tym czasie procesja długim wejściem z zapaloną roratką wchodzi do kościoła zatrzymując się przy figurze Matki Bożej, zaczyna śpiewać chorał;

Ecce Dominus venit(nuty znajdują się w wersji PDF)

 

W czasie procesji wierni odpalają przyniesione roratki.

Następnie kapłan modli się;

K - Oczekujemy Zbawiciela Świata, który przemieni ciało nasze śmiertelne w chwalebne. Przeto żyjmy trzeźwo, pobożnie i sprawiedliwie, oczekując nadziei i chwały przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa.

 

K - Niebiosa spuście z rosą Sprawiedliwego.

W - Ziemio otwórz się i wydaj Zbawcę naszego.

K - Panie wysłuchaj modlitwy nasze

W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się: Boże, który uradowałeś świat przez łaskawe przyjście

Syna Twego, + użycz nam łaski swojej, * abyśmy się przygotowali na

nie gorącą pokutą. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

 

Rozpoczyna się śpiew chorałowy;

Creator alme siderum …  (nuty do pobrania z adresu poniżej)

 

 

K - Oto poczniesz i porodzisz Tego, który będzie zwany Synem Najwyższego.

W -  Da Mu Pan Bóg Stolicę Dawida, Ojca Jego i będzie królował w domu Dawidowym na wieki.

Módlmy się : Pobudź serca nasze Boże do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy oczyszczeni przez Niego z grzechów naszych, mogli służyć Tobie czystym sercem.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Rozpoczyna się śpiew chorałowy;

Rorate caeli desuper  …  (nuty do pobrania z adresu poniżej)

 

W tym czasie kapłan stawia świecę roratnią przy ołtarzu i udaje się na miejsce przewodniczenia.

Pień na rozpoczęcie Mszy Św.

1.   Spuście nam na ziemskie niwy Zbawcę z niebios obłoki.

Świat przez grzechy nieszczęśliwy wołał w nocy głębokiej;

Gdy wśród przekleństwa od Boga. Czart panował śmierć i trwoga, A ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia.

2.   Ale się Ojciec zlitował nad nędzną ludzi dolą, Syn się chętnie ofiarował, by spełnił wieczną wolę:

    Zaraz Gabryel zstępuje i Maryi to zwiastuje,

i że z Ducha Świętego pocznie Syna Bożego.

 

Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry;

Sprawiedliwego wylejcie, chmury.

O wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie,

I grzechów naszych zapomnij już Panie.

2.    Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie, chmury.

Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci Stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

3.    Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie, chmury.

O spojrzyj, spojrzyj, na lud Twój znękany

I ześlij Tego, co ma być zesłany.

Zdrowaś bądź Maryja Niebieska Lilija

Panu Bogu miła, Matko litościwa

Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja. Maryja wielebna, ukaż drogę pewną Przykazania Twego, Boga wszechmocnego, On ci wszelka nadzieja, Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, Czystości anielskiej,

Pannaś nad Pannami, Święta nad Świętymi.

O Najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami. Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności Bez grzechuś poczęła, Wielką sławę wzięła Przez Twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie.

Creator Alme nuty

https://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/Images/Conditor_alme_siderum/Conditor-Neale-Hymnal_Noted-1851-No10-p33-96.jpg

Rorate

http://liturgia.wiara.pl/files/old/liturgia.wiara.pl/elementy/spiewnik_adwent/rorate_coeli.pdf

 

ZAŁĄCZNIKI: