Katechezy przed Mszą św. 2018/2019 - Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym - cz. II

| Dział: Wydział duszpasterski

Wg rozporządzenia Biskupa - zachęca się duszpasterzy, by katechezy były czytane przed każdą niedzielą Mszą św., w ramach realizacji programu duszpasterskiego KEP - Jesteśmy Napełnieni Duchem Świętym

Pobierz dokument