Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Narol

Dekanat: Narol

ul. Józefowska 10; 37-610 Narol

tel.: 16 631 7553

e-mail: [email protected]

www: parafianarol.pl/

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Narol
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.348900, 23.325838

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:15 (Podlesina) 10:00 11:30 17:00

Dni powszednie: 07:00 * 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Narodzenia NMP (8 września), Św. Anny (26 lipca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3015

Liczba katolików: 2820

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Kadłubiska, Łozy, Narol, Narol Wieś, Podlesina, Zagrody

Rys historyczny

Miasto Narol, położone nad rzeką Tanew. Początkowo była to osada zwana Florianów. Nazwa pochodziła od założyciela Floriana Łaszcza Nieledowskiego i jego małżonki Katarzyny z Trzcieńskich. Florianów został założony w r. 1596, w r. 1648 zniszczony przez Kozaków. Ludność przeniosła się nieco na zachód, zakładając osiedle pod nazwą Narol Miasto. W XVII w. Narol był własnością Silnickich, następnie Potockich, w poł. XVIII w. Antoniego Dziewałtowskiego, od r. 1753 do 1876 Łosiów, następnie Puzynów i w XX w. Korytkowskich. W r. 1914 Narol został zniszczony przez Austriaków.

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, pierwotnie drewniany, ufundowany przez Floriana Łaszcza Nieledowskiego w r. 1595, znajdował się na Zagrodach. W r. 1758 wzniesiono na tym miejscu drewnianą kaplicę ufundowaną przez kan. Jakuba Antoniego Krassowskiego. W mieście w r. 1610 Grzegorz Łaszcz ufundował drewnianą kaplicę pw. św. Anny. Obecnie stoi na tym miejscu kościół z lat: 1790-1804, fundacji Feliksa Antoniego Łosia. W r. 1914 zniszczony, odbudowany w latach: 1915-1917, polichromowany w r. 1836 przez Teszeyre, odmalowany w r. 1957 i 2000. Położony w zachodniej stronie Rynku, prezbiterium zwrócone na zachód, murowany, klasycystyczny, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, opiętym trzema szkarpami.
Po obu stronach kościoła znajdują się dwie kaplice, w kształcie kwadratu. W dolnej kondygnacji przedsionek.

Domy zakonne na terenie parafii

Siostry Felicjanki

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny, poza miastem, przy szosie: Narol - Bełżec.

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. św. App. Piotra i Pawła, w Podlesinie, murowany, z r. 1995. Odpust: 29 VI

2. Kapliczki przydrożne: 1. Św. Jana Nepomucena przy ul. Warszawskiej; 2. Figura św. Floriana z r. 1800, na wysokiej kolumnie, na skraju Rynku, od str. ul. Warszawskiej; 3. Kapliczka NMP Królowej Polski w Narolu Wsi, z r. 1999; 4. Kapliczka św. Huberta z r. 1985; 5. Kaplica dworska, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Warszawskiej

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Łazarowicz (1985-1999), ks. Andrzej Pikula (1999-2005), ks. Stanisław Kupczak (2005-2008), ks. Czesław Szczerba (2008-2016)

Wikariusze:
ks. Jan Słotwiński (1989-1992), ks. Marek Kwieciński (1992-1993), ks. Stanisław Zarosa (1993), ks. Stefan Kuk (1993-1995), ks. Józef Czaus (1995-2001), ks. Grzegorz Kawarski (2001-2006), ks. Witold Słotwiński (2006-2008), ks. Krzysztof Giera (2008-2010), ks. Paweł Derylak (2010-2014), ks. Franciszek Kościelski (2014-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

+ ks. Zygmunt Zuchowski, ks. Jerzy Rzeszowski, ks. Mariusz Lasota, ks. Artur Cząstkiewicz (Szwajcaria), ks. Stanisław Marek (Belgia), br. Adam Surowiec OFM, s. Krystyna Pleskacz FMM, s. Zofia Przednowek FMM, s. Maria Zygarlicka CSSF