Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Horyniec Zdrój

Dekanat: Narol

ul. Konopnickiej 2; Horyniec Zdrój; 37-620 Horyniec

tel.: 16 631 3016

e-mail: [email protected]

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Horyniec Zdrój
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.191105, 23.361568

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 (kościół zdrojowy) 09:00 (kościół zdrojowy - z udziałem dzieci) 09:00 (Radruż) 10:15 (Dziewięcierz) 10:30 (Wólka Horyniecka) 11:00 (kościół parafialny) 12:30 (Nowiny Horynieckie) 14:30 (kościół zdrojowy) 16:00 (kościół parafialny)

Dni powszednie: 07:00 16:00 * 16:00 * 18:00 * 19:00 * 19:00 * 20:00 *


Odpust parafialny: parafialny - 8 grudnia, zakonne: św. Antoniego- 13 czerwca, Porcjunkula - 2 sierpnia, św. Franciszka - 4 października

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3820

Liczba katolików: 3530

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Dziewięcierz, Horyniec-Zdrój, Niwki, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Podemszczyzna Osiedle, Puchacze, Radruż, Radruż Osiedle, Świdnica, Wólka Horyniecka

Rys historyczny

Parafia w Horyńcu została utworzona w 1775 r. przy istniejącym tu kościele i klasztorze OO Franciszkanów Konwentualnych. Poprzednio Horyiec należał do parafii w Potyliczu (diec. chełmska). Kościół i przylegający do niego klasztor wzniesione zostały w latach 1757-1759 dzięki fundacji Mikołaja i Salomei Stadnickich, właścicieli Horyńca. Fundacja ta była podjęciem i zakończeniem fundacji pierwotnej z 1703 r., która nie doszła do skutku z powodu śmierci pierwszego fundatora Piotra Felicjana Telephusa.

Jednonawowy kościół, konsekrowany 27 czerwca 1773 r., przez bpa Stanisłąwa Jezierskiego, wraz z przybudowanym do niego klasztorem oraz dzwonnicą, której część parterową stanowi główne wejście do klasztoru, stanowią piękny zabytkowy zespół architektoniczny w stylu barokowym. W kościele zachował się piękny fresk na tęczy oddzielającej nawę kościoła od prezbiterium. Przedstawia on Chrystusa oraz świętych Mikołaja i Katarzynę Aleksandryjską, Dominika i Franciszka z Asyżu. Godną uwagi jest również rokokowa figura Matki Bożej Niepokalanej w głównym ołtarzu. Do cennych zabytków należą również portrety fundatorów kościoła oraz portret bpa Stanisława Jezierskiego.

Domy zakonne na terenie parafii

Franciszkanie

Cmentarz grzebalny

1. Grzebalny, komunalny, czynny
2. Greckokatolicki w Radrużu, nieczynny
3. Greckokatolicki w Podemszczyźnie, nieczynny
4. Cmentarz z I wojny światowej w Nowinach Horynieckich


Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu komunalnym :
o. Daniel Staczyński (+1832), o. Augustyn Wyka (+1871), o. Stanisław Włodyga (+1875), o. Adrian Jan Kubiak (+1886), o. Placyd Krupiński (+1899), o. Ludwik König (+1920), o. Zygmunt Tomczykowski (+1950), o. Leoncjusz Stanisław Gościński (+1993), o. Grzegorz Zdunek (+2000), o. Sykstus Jan Koniarz (+2004), o. Włodzimierz Łoziński (+2015), br. Marceli Wendycz (+1861), br. Bronisław Jaźwiecki (+1895), br. Stefan Teichmann (+1908), br. Józef Turkiewicz (+1919)

Kaplice na terenie parafii

Historia Parafii:
Parafia w Horyńcu została utworzona w 1775 r. przy istniejącym tu kościele i klasztorze OO Franciszkanów Konwentualnych. Poprzednio Horyiec należał do parafii w Potyliczu (diec. chełmska). Kościół i przylegający do niego klasztor wzniesione zostały w latach 1757-1759 dzięki fundacji Mikołaja i Salomei Stadnickich, właścicieli Horyńca. Fundacja ta była podjęciem i zakończeniem fundacji pierwotnej z 1703 r., która nie doszła do skutku z powodu śmierci pierwszego fundatora Piotra Felicjana Telephusa.

Jednonawowy kościół, konsekrowany 27 czerwca 1773 r., przez bpa Stanisłąwa Jezierskiego, wraz z przybudowanym do niego klasztorem oraz dzwonnicą, której część parterową stanowi główne wejście do klasztoru, stanowią piękny zabytkowy zespół architektoniczny w stylu barokowym. W kościele zachował się piękny fresk na tęczy oddzielającej nawę kościoła od prezbiterium. Przedstawia on Chrystusa oraz świętych Mikołaja i Katarzynę Aleksandryjską, Dominika i Franciszka z Asyżu. Godną uwagi jest również rokokowa figura Matki Bożej Niepokalanej w głównym ołtarzu. Do cennych zabytków należą również portrety fundatorów kościoła oraz portret bpa Stanisława Jezierskiego.

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół filialiny, pw. Bł. Jakuba Strzemię, dobudowany w latach 70-tych XX w. do istniejącej od r. 1918 kaplicy dworskiej
2. Kaplica, pw. Św. Antoniego, w Nowinach Horynieckich, drewniana, z r. 1896 r. Odpust: niedziela po 12 VI 
3. Kościół filialny, pw. Św. Brata Alberta, w Wólce Horynieckiej, z r. 1993
4. Kaplica w Radrużu, czynna
5. Cerkiew w Radrużu, nieczynna
6. Kaplica greckokatolicka w Dziewięcierzu, użytkowana także przez rzymskokatolików

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
o. Stanisław Kozyra (1989-1996), o. Edward Wróbel (1996-2004), o. Sylwester Miecznik (2004-2008)

Wikariusze:
o. Józef Trybal (1989-1994), o. Bogdan Słyś (1994-1996), o. Piotr Marszałkiewicz (2004-2006), o. Kazimierz Okrzesik (2009-2018+)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

bp Mariusz Leszczyński, o. Andrzej Hejnowicz OFMConv, o. Ryszard Hejnowicz OFMConv, o. Tadeusz Jacek OFMConv, o. Stanisław Sikora OFMConv, o. Bonawentura Julian Urban OFMConv, o. Mieczysław Wit OFMConv, o. Janusz Urban CSsR, + o. Grzegorz Zdunek OFMConv, s. Bogusława Czyrka RM, s. Maria Daź RM, s. Maria Dukla RM, s. Anna Junikieiwcz RM, s. Krystyna Krzych RM, s. Celina Lepianka RM, s. Anna Ostasz SM, s. Genowefa Rozwód RM, s. Maria Woźna RM, s. Danuta Faszczowa CSSH, s. Danuta Szawłoga CSMA, s. Zenobia Wit SM, s. Bożena Leszczyńska OCV