Parafia pw. Chrystusa Króla Huta Różaniecka

Dekanat: Narol

Huta Różaniecka 59; Huta Różaniecka ; 37-613 Ruda Różaniecka

tel.: 16 631 9778

www: huta.zamojskolubaczowska.pl/

Parafia pw. Chrystusa Króla Huta Różaniecka
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.379108, 23.200802

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Paary) 11:30

Dni powszednie: 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Uroczystość Chrystusa Króla

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1149

Liczba katolików: 1060

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Banachy, Huta Różaniecka, Huta Szumy, Korkosze, Maziarnia, Paary, Podsigła, Rebizanty

Rys historyczny

Budowę kościoła w Hucie Różanieckiej rozpoczęto w r. 1913. Ze względu na wybuch I wojny światowej budowę przerwano. Inwestycję zakończono dopiero po wojnie. Świątynia oddana do użytku w 1926 r. Początkowo służyła jako kaplica dojazdowa. W latach II wojny światowej duszpasterstwo sprawowali przygodni księża. W 1943 r. istniejący kościół powiększono o zakrystię. Stała opieka duszpasterska została zapoczątkowana w 1945 r. W 1957 r. świątynię powiększono o przedsionek. Parafia została erygowana w 1970 r. W 1995 r. do parafii przydzielono wieś Paary.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny z 1945 roku.

Kaplice na terenie parafii

Kościół, pw. Św. App. Piotra i Pawła, w Paarach. Początkowo była to kaplica wybudowana w r. 1957 na miejscu rozstrzelania mieszkańców wsi Paary w czasie II wojny światowej. W r. 1970 została ona rozbudowana (początkowo mieściła około 80 osób, a po rozbudowie około 400). 25 XII 1970 r. poświęcił ją proboszcz, ks. Roman Bolesławski. Był to budynek drewniany, jednonawowy, bez zakrystii. Ufundowali go mieszkańcy Paar i Kocudzy. Wewnątrz był ołtarz drewniany z dwoma obrazami św. Piotra i Pawła (malował Stanisław Pasieczny z Tomaszowa, r. 1973). Kaplicę rozebrano po wybudowaniu nowej świątyni. Kościół obecnie istniejący, murowany, został poświęcony w r. 1982.

Odpust w Paarach : Św. App. Piotra i Pawła (29 VI)

Ruiny cerkwi i  cmentarz z  XIX wieku

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Jędrzejowski (1945-1995), ks. Stefan Kuk (1995-2000), ks. Mieczysław Startek (2000-2007), ks. Mirosław Sawka (2007-2011), ks. Marek Barszczowski (2011-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Adam Herda, ks. Piotr Podborny, ks. Grzegorz Rebizant, ks. Janusz Kudyba (Niemcy), ks. Józef Krzyszycha MS, ks. Wiesław Krzyszycha MS