Parafia pw. Świętego Brata Alberta Przewodów

Dekanat: Tarnoszyn

Przewodów 20; Przewodów ; 22-540 Dołhobyczów

tel.: 84 661 4225

Parafia pw. Świętego Brata Alberta Przewodów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.473404, 23.929028

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Liski) 11:30

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Brata Alberta (niedziela po 17 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 936

Liczba katolików: 936

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Białystok Osiedle, Lipina Osiedle, Liski, Przewodów, Przewodów Osiedle, Setniki Osiedle

Rys historyczny

Dzieło organizowania parafii rozpoczęto w r. 1981. W r. 1987 w Przewodowie utworzono kościół rektoralny, zaś parafię erygowano 19 III 1988 r.

Kościół parafialny pw. św. Barata Alberta w Przewodowie z lat: 1981-1986, murowany, wg projektu inż. Jana Rabiegi z Tomaszowa Lubelskiego, brak polichromii, ściany malowane w kolorze białym, drewniana boazeria. Ołtarz główny przeniesiony z Tomaszowa Lubelskiego, konserwowany, uzupełniony obrazem św. Brata Alberta.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz grzebalny w Przewodowie, rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki, czynny, nie jest znana data założenia cmentarza, w kształcie czworoboku o pow. 0,8 ha, bez podziału na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

2. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Liskach, czynny, założony ok. poł. w. XIX w kształcie czworoboku o pow. 0,9 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

3. Cmentarz przykościelny, dawniej przycerkiewny w Liskach, założony ok. poł. w. XIX, w kształcie czworboku o pow. 0,24 ha, ogrodzony częściowo kamiennym murem

4. Mogiła zbiorowa członków UPA w Białymstoku PGR

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny w Liskach

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. św. Jana Chrzciciela, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki. Wzniesiony w r. 1872 z fundacji Jana Krzyżanowskiego, z częściowym zachowaniem tradycji dawnego budownictwa cerkiewnego, zamieniony ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną. Położony na wyniosłym wzgórzu, w przedłużeniu dawnego parku dworskiego. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, zwęgłowany na rybi ogon, niegdyś z podwaliną na palach, obecnie na ceglanym podmurowaniu, oszalowany. Trójdzielny: prezbiterium zamknięte trójbocznie, szersza nawa oraz węższy babiniec, kwadratowe, między poszczególnymi częściami niższe przejścia. Przy prezbiterium od strony północnej i południowej dwie zakrystie. Od zachodu przy babińcu ganek wsparty na czterech słupach. Poszczególne części przykryte ośmiopołaciowymi kopułami z pseudolatarniami. Wewnątrz w kopułach ośmiopolowe pozorne sklepienia; w przejściu z prezbiterium do nawy i z nawy do babińca oraz w zakrystiach stropy. Chór muzyczny umieszczony pomiędzy nawą i babińcem wsparty na czterech słupach. Zewnątrz w dolnej części zadaszenie o zróżnicowanych poziomach. W wejściu od strony zachodniej drzwi klepkowe z okresu budowy. Otwory okienne zamknięte półkoliście, w nawie dwa półkoliste. Kopuły, trójpołaciowe dachy nad zakrystiami, dwuspadowy dach nad gankiem oraz zadaszenia, kryte blachą. Wewnątrz polichromia o tradycjach barokowych, wykonana w r. 1875, z iluzjonistycznymi motywami architektonicznymi oraz przedstawieniami figuralnymi, m. in. scena Ukrzyżowania oraz czterech ewangelistów. Wyposażenie z okresu budowy o tradycjach barokowo-klasycystycznych: ołtarz główny z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ikonostas z carskimi wrotami oraz dwoma bocznymi ołtarzykami; w ikonostasie ikony Chrystusa Pantokratora, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, śś. Apostołów i sceny z życia Chrystusa. Ołtarz boczny o cechach rokokowych, z w. XIX, w nim ikona Matki Boskiej Bolesnej w metalowej sukience. Rzeźba anioła z w. XIX. Dwa lichtarze cynowe z w. XIX. Monstrancja klasycystyczna z 1. poł. w. XIX.

Odpust: ostatnia niedziela sierpnia

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Michał Słotwiński (1989-1995), ks. Jerzy Rzeszowski (1995-1998), ks. Wiesław Polewany (1998-2001), ks. Stanisław Szałański (2001-2007)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Leszek Kwiatkowski MS, ks. Piotr Majcher SDS, s. Teresa Matwiejszyn CSSF, s. Wiesława Matwiejszyn CSSF, s. Maria Kwiatkowska CSSF, s. Inga Kwiatkowska CSSF