Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego Mircze

Dekanat: Hrubieszów Południe

ul. Hrubieszowska 32; 22-530 Mircze

tel.: 796 229 274

www: www.facebook.com/mirczeparafia/

Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego Mircze
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.653305, 23.896475

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Modryń) 10:00 (Miętkie) 11:00 (Smoligów) 12:00 16:00 (w okresie zimowym) 18:00 (w okresie letnim)

Dni powszednie: 07:00 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Matki Kościoła, św. Teresy z Lisieux (1 października)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3482

Liczba katolików: 3300

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Ameryka, Andrzejówka, Anusin, Borsuk, Dąbrowa, Łasków, Marysin, Miętkie, Mircze, Modryń, Modryń Kol., Modryniec Wschodni, Modryniec Zachodni, Rulikówka, Smoligów

Rys historyczny

Parafia została erygowana 29 III 1919 r. przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana. Poprzednio istniała tu par. unicka z kościołem filialnym w Łaskowie i druga, również unicka, w Modryniu. Parafie greckokatolickie w okresie kasaty unii zamieniono na prawosławne, Mircze natomiast należało do par. rzymskokatolickiej w Nabrożu. Nowej par. przydzielono w 1919 r. 11 ha ziemi pounickiej, a w 1928 r. od miejscowej dziedziczki otrzymała ona jeszcze 3 ha.

W styczniu 1943 r. Niemcy wysiedli Polaków z Mircza i okolicznych wsi. Część ludności wywieziono do obozów zagłady. Los parafian podzielił proboszcz, ks. Jan Mazur (wywieziony do obozu zagłady).

Kościół par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego został wybudowany w r. 1814 z fundacji rodziny Rulikowskich dla par. unickiej. Poprzedni kościół, drewniany, spalił się w r. 1772. Parafia unicka była pw. św. Kosmy i Damiana. W r. 1875 budynek zamieniono na cerkiew prawosławną (do r. 1915). Kościół był uszkodzony w czasie I wojny światowej, w r. 1919 przekazany katolikom, po I wojnie remontowany, wiosną 1919 poświęcony przez dziekana hrubieszowskiego, ks. prał. Juścińskiego. W latach 1956-1957 zmieniono sklepienia z płaskiego na kolebkowe oraz wykonano nowy dach. W r. 1963-1964 podniesiono zakrystię o 1 m i wykuto do niej drzwi. Nowa posadzka w kościele została położona również w tym czasie.

Kościół murowany, jednonawowy, późnobarokowy, na dachu wieżyczka na sygnaturkę, ołtarz główny, drewniany, o charakterze barokowym (w. XIX), z obrazem Zmartwychwstania Pańskiego. W zakrystii przechowuje się XIX-wieczne ornaty i kapy. Na chórze muzycznym zainstalowano organy elektronowe, zakupione w lutym 1973 r. Chrzcielnica dębowa została wykonana przez rzeźbiarza z Dołhobyczowa w r. 1967. Obok kościoła znajduje się dzwonnica murowana z cegły, z początku XIX w., 2 dzwony wykonano w firmie Felczyńskiego w Przemyślu w r. 1962.

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny: Modryń
Kaplice: Miętkie, Smoligów

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Leszek Pankowski (1988-1994), ks. Marian Oszust (1994-2008), ks. Mieczysław Filip (2008-2013), ks. Marcin Zaburko (2013-2014)

Wikariusze:
ks. Krzysztof Jankowski (1990-1992), ks. Andrzej Borzęcki (1992-1993), ks. Jerzy Pytlik (1993-1994), ks. Marian Oszust (1994), ks. Henryk Misa (1994-1999), ks. Mieczysław Kaciuba (1999-2001), ks. Krzysztof Ślepokura (2001-2004), ks. Łukasz Krzaczkowski (2004-2006), ks. Tadeusz Solski (2006-2007), ks. Krzysztof Górniak (2007-2013), ks. Tomasz Bazan (2013-2015)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Witold Mikulski, ks. Grzegorz Kopczyński, ks. Franciszek Łysiak (archidiec. wrocławska), ks. Wojciech Zieliński (diec. kielecka), s. Irena Sobczuk CSFN