Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela Hostynne

Dekanat: Hrubieszów Południe

Hostynne 13; Hostynne ; 22-550 Werbkowice

tel.: 84 680 8447

Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela Hostynne
GPS: 50.748161, 23.705381

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) , Matki Bożej (3 niedziela maja - Krynki)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1634

Liczba katolików: 1480

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Dobromierzyce, Hostynne, Hostynne Kol., Konopne, Kotorów z Krynkami, Łotów, Peresołowice

Rys historyczny

Parafia erygowana, 30 IX 1975 r, przez bp. lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała z parafii Werbkowice i z parafii Gdeszyn (z par. Gdeszyn odłączono wioskę i kol. Peresołowice oraz część Dobromierzyc). Jeszcze w XVIII w. istniała w Hostynnem parafia greckokatolicka. W czasach kasaty unii (1875) zamieniono ją na prawosławną. Po II wojnie światowej, przy odzyskanym kościele, powstała filia parafii rzymskokatolickiej w Werbkowicach.. Początkowo dojeżdżali księża parafialni co dwa tygodnie, później w każdą niedzielę i święto, a nawet w pierwsze piątki i soboty miesiąca. 2 X 1965 r. wikariusz parafii Werbkowice, ks. Czesław Biziorek zamieszkał na stałe przy kościele w Hostynnem. Powstał tu ośrodek duszpasterski. W latach 1967-1969 wybudowano nową plebanię. Początkowo zmarłych grzebano na cmentarzu w Werbkowicach, z czasem rozpoczęto starania o zorganizowanie cmentarza grzebalnego w Hostynnem.

Pierwsza świątynia, na tym terenie, wzniesiona została w 1. poł. w. XVIII, z fundacji Michała Józefa Sapiehy, pisarza polnego litewskiego. Obecny kościół, pw. św. Jana Chrzciciela, św. App. Szymona i Judy Tadeusza, został wybudowany w w. XIX przez grekokatolików, a w r. 1875 został zamieniony na cerkiew prawosławną, od r. 1919 służy ponownie katolikom, rekoncyliowany w r. 1949, po II wojnie światowej bardzo zniszczony, remontowany w latach pięćdziesiątych. W r. 1964 zmieniono wieże ze stylu cerkiewnego na stożek ośmiokątny. Kościół murowany, na planie krzyża równoramiennego, jednonawowy, od strony południowej dobudowana z pustaków zakrystia.

Ołtarze drewniane, w głównym: obraz MB Częstochowskiej i obraz Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, dwa ołtarze boczne: w jednym obraz Serca Pana Jezusa, a w drugim - Serca NMP. Ornat z tkaniny z w. XVIII, pochodzący z kościoła w Werbkowicach. Na nowej wieży (konstrukcja z belek) dzwon z r. 1566. wykonany przez firmę ze Lwowa.

Cmentarz grzebalny

1. Parafialny w Hostynnem, założony w r. 1979, dawniej służył prawosławnym (do II wojny światowej), w kształcie czworoboku o pow. 1,87 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych, z białej cegły, słupach.

2. Wojskowy w Hostynnem, z r. 1920, nieczynny, w kształcie prostokąta o pow. 0,02 ha, założony po bitwie na polach Horyszowa i Hostynnego, pochowanych jest na nim stukilkudziesięciu żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, ogrodzony grabowym żywopłotem.

3. Prawosławny, dawniej greckokatolicki w Dobromierzycach, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,24 ha, nieczynny

4. Przycerkiewny, a także grzebalny greckokatolicki w Peresołowicach, nieczynny, w kształcie prostokąta o pow. 0,12 ha

Kaplice na terenie parafii

Na skraju wsi Kotorów znajduje się stara kapliczka i statua Matki Bożej w Krynkach, czczona przez okolicznych wiernych, pod kapliczką źródełko uznawane przez ludność za cudowne.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Stanisław Kołodziejczyk (1991-2013), ks. Józef Michalik (2013) - admin.

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Tomasz Duda, ks. Jan Luchowski, s. Małgorzata Kusiak, s. Anna Borowska, s. Anna Siudak FMM