Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela Czerniczyn

Dekanat: Hrubieszów Południe

Czerniczyn 39; Czerniczyn ; 22-500 Hrubieszów

tel.: 84 697 3202

Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela Czerniczyn
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.755951, 23.901316

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 10:30 (Mieniany) 12:00

Dni powszednie: 08:00 16:00 * 17:00 *


Odpust parafialny: św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2330

Liczba katolików: 2120

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Czerniczyn, Dąbrowa, Kozodawy, Masłomęcz, Metelin, Metelin Kol., Mieniany, Mieniany Osiedele

Rys historyczny

Parafia istniała już w w. XV. Po spaleniu kościoła, na początku w. XVII, wieś przyłączono, w r. 1629, do parafii Hrubieszów. Z czasem w Czerniczynie powstała parafia greckokatolicka. W okresie kasaty unii (1875) uległa likwidacji, a w jej miejsce utworzono prawosławną. Od r. 1948 Czerniczyn był filią parafii rzymskokatolickiej w Hrubieszowie. Oddzielna parafia rzymskokatolicka została ponownie erygowana, 20 VI 1957 r., przez bpa Piotra Kałwę. Poza budynkiem kościelnym otrzymała 0,57 ha ziemi.

W czasie II wojny światowej szczególnie ucierpieli mieszkańcy wiosek: Dąbrowy, Metelina i Mienian. W dniu 15 maja 1991 r. dokonano wpisu do księgi wieczystej na rzecz parafii działki w: Czerniczynie, Masłomęczu i Mienianach o pow. 4,99 ha.

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. Wszystkich Świętych, obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej, pw. św. Jana Chrzciciela, został wzniesiony, w r. 1870, na miejscu drewnianej świątyni istniejącej już w r. 1791; zamieniony ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną. W r. 1949 wydzierżawiła go od prawosławnych parafia katolicka w Hrubieszowie. W tymże roku kościół poświęcił ks. Witold Mazurkiewicz.

W r. 1956 zmieniono wygląd wież kościelnych (dawniej były w stylu bizantyńskim). W r. 1967 odnowiono wnętrza, a w r. 1969 elewacje, odnowiony w r. 2000. Kościół murowany, jednonawowy. Zakrystia w r. 1957 przerobiona z prezbiterium. W kościele 2 kaplice połączone z nawą, zaś nad nawą wznosi się mała wieżyczka, a druga, duża, na frontonie kościoła, ołtarze drewniane. Ołtarz główny prawdopodobnie pounicki, w nim obraz św. Jana Chrzciciela, malowany na blasze. Ołtarze boczne są wykonane po erekcji parafii W lewej kaplicy znajduje się ołtarz MB Niepokalanie Poczętej, a w prawej - Tysiąclecia Chrztu Polski. W nawie są nowe ławki i konfesjonały, zaś na chórze muzycznym organy rokokowe (II połowa XVIII w.), przeniesione z kościoła w Trzeszczanach, siedmiogłosowe. W zakrystii znajdujemy 2 zabytkowe kielichy (regencyjny i rokokowy), a na wieży kościelnej są 3 dzwony poświęcone w r. 1962 przez bp. Henryka Strąkowskiego.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz grzebalny, parafialny, założony w r. 1957, obok kościoła, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 1,2 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych, z cegły klinkierowej, słupach

2. Cmentarz prawosławny w Czerniczynie, nieczynny, własność parafii, w kształcie czworoboku o pow. 0,76 ha, podzielony na kwatery

3. Cmentarz prawosławny w Masłomęczu, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,56 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

4. Cmentarz prawosławny w Mienianach, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie prostokąta o pow. 0,24 ha, częściowo ogrodzony metalową siatką

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. Niepokalanego Serca NMP, w Mienianach, wybudowany w I połowie XIX w. jako grobowiec rodziny De Magóra Madan, murowany, klasycystyczny. Na rzucie kwadratu, przenikającego się z ośmiobokiem. Wewnątrz ośmioboczna, nakryta sklepieniem ośmiopolowym. Zewnątrz na narożnikach kwadratu wolnostojące filary z parami półkolumn po bokach, na wspólnych cokołach, podtrzymujące belkowanie z gzymsem kostkowym. Dach kopulasty, wielopołaciowy, kryty blachą, zwieńczony krzyżem. Drzwi klepkowe z okresu budowy kaplicy, nad nimi herby Ślepowron i Pogoń. Otwory okienne prostokątne zamknięte łukiem pełnym lub koliste.

Odpust: Niepokalanego Serca NMP (w ostatnią niedzielę sierpnia).

2. Kapliczka Matki Bożej w Kozodawach z r. 1973 oraz w Dąbrowie z r. 1997.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Marian Garmol (1976-2006), ks. Piotr Kawecki (2006-2016), ks. Maciej Nizio (2016-2020)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

s. Irena Kocieł ABMV