Parafia pw. Przemienienia Pańskiego Czartowiec

Dekanat: Tyszowce

Czartowiec 15; Czartowiec ; 22-630 Tyszowce

tel.: 789 416 426

e-mail: [email protected]

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego Czartowiec
fot. ks. Jan Borysowski
GPS: 50.573738, 23.660736

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Święto NMP Matki Kościoła (II dzień Zielonych Świąt)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 650

Liczba katolików: 650

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Czartowiec, Czartowiec Kol., Kołaicha, Pukarzów Kol., Muratyn, Muratyn Kol., Soból

Rys historyczny

Do r. 1875 istniała w Czartowcu parafia greckokatolicka, która posiadała swoją filię w Muratynie. Po kasacie unii powstała parafia prawosławna działająca do I wojny światowej, natomiast katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Łaszczów. Po przejęciu świątyni przez katolików w r. 1919 powstała w Czartowcu filia parafii Łaszczów.

Parafia rzymskokatolicka w Czartowcu została erygowana - 10 VIII 1922 r., przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana. Powstała na skutek podziału parafii łaszczowskiej. Otrzymała ziemię, która była kiedyś ofiarowana unitom przez miejscowego dziedzica (obecnie pozostało jej około 20 ha). W czasie II wojny światowej parafianie przeżyli ciężkie chwile: działania wojenne w r. 1939, akcje eksterminacyjne okupanta, bandy UPA, pożar plebanii i budynków gospodarczych w 1943 r., pozbawienie wiernych świątyni w latach 1943-1944. W czasie wojny zginął w Katyniu proboszcz, ks. Józef Czemerajda. 22 IX 1947 r. parafię wizytował bp lubelski Stefan Wyszyński. W 1948 r. z drewna rozbiórkowego została zbudowana plebania.

W 1968 r. zbudowano dzwonnicę w której znajduje się dzwon z r. 1949, a w latach 1988-1989 salę katechetyczną, garaż i pomieszczenia gospodarcze. Od r. 1997 parafia zaangażowana jest w budowę nowej plebanii, która w r. 2000 była w ukończona w stanie surowym, zaś w sierpniu 2001 r. oddana do zamieszkania.

Pierwszą świątynią katolicką w Czartowcu był kościół unicki z w. XVIII. Na początku w. XIX świątynia ta chyliła się ku upadkowi. Kościół obecnie istniejący, pw. Przemienienia Pańskiego, został wybudowany w latach 1848-1855 z fundacji Ludwika Rakowskiego. Unici nie dokończyli jednak budowy na skutek kasaty w r. 1875. Dach i wyposażenie wnętrza wykonali prawosławni, którzy przejęli kościół i zamienili go na cerkiew. W r. 1919 kościół został ponownie oddany katolikom, a 9 VI 1919 r. poświęcony przez proboszcza parafii łaszczowskiej, ks. E. Remiszewskiego. Od r. 1943 do lipca 1944 ponownie zamieniono go na cerkiew prawosławną. Był remontowany m.in. w r. 1953 (budowa wieży na kościele), gruntownie odrestaurowany na zewnątrz i wewnątrz w latach 1966-1968. W latach 1993-1996 ponownie gruntownie remontowany dzięki dużemu zaangażowaniu ks. Stefana Syrokosza.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny w Czartowcu, czynny, założony w połowie w. XIX dla unitów, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 1,5 ha, w części rzymskokatolickiej podział na kwatery, ogrodzony od frontu metalowymi przęsłami przy murowanych słupach na podmurowaniu, z pozostałych stron metalowe przęsła przy metalowych słupach

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Stefan Syrokosz (+2015)

Kaplice na terenie parafii

1. Kaplica publiczna, pw. św. Jana Nepomucena, we wsi Kołaicha, murowana. wybudowana w r. 1950 przez ks. Piotra Sadowskiego na miejscu rozebranej starej kaplicy.

2. Drewniana kapliczka MB Królowej znajduje się w Muratynie

3. Mała, drewniana, kapliczka w kol. Pukarzów (z figurą św. Jana Nepomucena).

4. W r. 1999 zbudowano kapliczkę Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sobolu (fundator Marian Leja) na pamiątkę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Aktu poświęcenia dokonał 25 IV 1999 r. ks. Stefan Syrokosz.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Stefan Syrokosz (1981-2010), ks. Piotr Lizakowski (2010-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Andrzej Stawarz, ks. Paweł Kościuk (archidiec. lubelska), ks. Wiesław Szewczuk (archidiec. lubelska), o. Janusz Szewczuk OFMConv, o. Wiesław Grabski OFMConv