Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Terebiń

Dekanat: Hrubieszów Południe

Terebiń 86; Terebiń ; 22-500 Werbkowice

tel.: 84 657 2817

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Terebiń
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.718910, 23.826685

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie:


Odpust parafialny: św. App. Piotra i Pawła (29 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 870

Liczba katolików: 750

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Terebiń, Terebiniec (część)

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o wsi Terebiń pochodzą z 1492 r. Według źródeł w r. 1531 istniał już zbudowany z drewna zamek, a w 1564 r. - cerkiew. Pierwotnie istniała tu parafia prawosławna, następnie unicka, od r. 1875 ponownie prawosławna. Parafię rzymskokatolicką w Terebiniu erygowano 3 kwietnia 1990 r.

Za świątynię parafialną służy dawna cerkiew parafii greckokatolickiej pw. św. Eliasza Proroka, obecnie pw. św. App Piotra i Pawła. Pierwotna świątynia wzniesiona być może w. XVII, obecna z 1779 r. znacznie przerobiona lub na nowo wzniesiona w w. XIX; zamieniona ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną. W okresie międzywojennym świątynia użytkowana jako kościół filialny, rzymskokatolicki pw. Św. Andrzeja Boboli. W czasie II wojny światowej ponownie w rękach prawosławnych. W r. 1950 przekazany parafii rzymskokatolickiej w Werbkowicach i poświęcony, 29 VI 1951 r., pod obecnym wezwaniem.

Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na ceglanym podmurowaniu, z oszalowaniem zapewne z w. XX. Trójdzielny: prezbiterium zbliżone do kwadratu zamknięte trójbocznie, szersza nawa oraz kwadratowy babiniec. Przy prezbiterium od strony północnej czworoboczna zakrystia, przy babińcu nowy ganek wsparty na dwóch słupach. Nad nawą, wsparta na ośmiobocznym tamburze, ośmiopołaciowa kopuła, z bogato dekorowaną pseudolatarnią, przykrytą cebulastą kopułką z w. XIX. Wewnątrz w nawie pozorne, ośmiopołaciowe sklepienie kopulaste, w pozostałych pomieszczeniach stropy. Chór muzyczny w nawie wsparty na dwóch słupach. Zewnątrz w dolnej części nawy i babińca od północy i południa wydatny daszek okapowy wsparty na belkach zrębu. Nad dwuspadowymi dachami, ponad prezbiterium i babińcem wieżyczki z cebulastymi kopułkami z w. XIX. Kopuły i dachy kryte blachą. Dwa ołtarzyki boczne z w. XVII-XVIII, z ikonami Chrystusa Pankratora, św. Michała Archanioła i Chusty św. Weroniki w zwieńczeniu, z tegoż czasu. W r. 2000 rozpoczęto remont kościoła (z przeniesieniem go na nowe fundamenty) wg projektu Jerzego Romańskiego z Zamościa

Cmentarz grzebalny

Cmentarz, składa się z trzech części: rzymskokatolickiej, prawosławnej, żołnierzy niemieckich z r. 1915, całość ogrodzona w r. 1999.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Bolesław Michalski (1990-1998), ks. Zenon Góra (1998-2005), ks. Jacek Rak (2005-2006), ks. Jarosław Ziarkiewicz (2006-2008)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Ryszard Ostasz, s. Bogumiła Mendoń OSFB