Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Tereszpol

Dekanat: Józefów

ul. Długa 311; 23-407 Tereszpol

tel.: 84 687 6012

e-mail: [email protected]

www: www.tereszpol.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Tereszpol
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.572197, 22.885611

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (z udziałem dzieci) 10:00 (wakacje - Lipowiec) 10:45 (Lipowiec) 12:00

Dni powszednie: 07:00 07:30 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia) MB Częstochowskiej (26 sierpnia).

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3747

Liczba katolików: 3420

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Bukownica, Lipowiec, Panasówka, Szozdy, Tereszpol Kukiełki (część), Tereszpol Zygmunty, Tereszpol Zaorenda

Rys historyczny

W Tereszpolu od XVII w. istniała parafia unicka, która należała do unickiej diecezji chełmskiej (dekanat Szczebrzeszyn). Parafia została uposażona przez rodzinę Zamoyskich. W r. 1874 parafia unicka została skasowana, a na jej miejsce utworzono parafię prawosławną, która istniała do r. 1915. W r. 1918 bp lubelski Marian Leon Fulman wyznaczył ks. Antoniego Kotyłłę do zorganizowania parafii łacińskiej. Została erygowana 10 II 1919 r. i włączona do dekanatu Szczebrzeszyn (obecnie Józefów).

W r. 1926 wybudowano plebanię. Ciężkim okresem była II wojna światowa, w czasie której zginęło 318 parafian w obozach, więzieniach i w czasie akcji pacyfikacyjnych (1 VI 1943 r. doszczętnie spalono wieś Sochy; zginęło 145 mieszkańców). W r. 1979 odłączono od parafii wieś Sochy, przyłączając ją do parafii Zwierzyniec. Pierwszy kościół został wybudowany w okresie unickim, wznosił się na wzgórzu zwanym obecnie "cerkwiskiem" i nosił tytuł MB Protekcji (obecnie na tym miejscu znajduje się krzyż dębowy poświęcony przez bpa Jana Śrutwę w 2003 r.

Kolejny kościół drewniany istniał do r. 1851. Wtedy staraniem i kosztem ordynacji zamojskiej oraz miejscowych parafian wybudowano nowy kościół, istniejący do dnia dzisiejszego. W latach: 1875-1915 zamieniony na cerkiew prawosławną, a po I wojnie światowej oddany katolikom obrządku łacińskiego (otrzymał wówczas wezwanie MB Częstochowskiej). W latach 1952-1957 był gruntownie przebudowany i rozbudowany (ks. Feliks Gąska). Pracami kierował inż. Adam Klimek. W latach 2006-2008 wymieniono okna na aluminiowe, przeprowadzono malowanie wewnątrz i na zewnątrz świątyni. Kościół murowany z kamienia i cegły, trzynawowy, przy prezbiterium z jednej strony zakrystia, a z przeciwnej - kaplica, jedna wieża.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny w Tereszpolu, założony w r. 1851, czynny, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 1,8 ha, podzielony na kwatery, w części północnej nagrobki prawosławne, ogrodzony: od strony kościoła kamiennym murem, od północy betonowymi elementami ażurowymi, z pozostałych stron drewniany płot sztachetowy przy betonowych słupkach.

2. Mogiła zbiorowa powstańców z r. 1863 w Panasówce, na wzgórzu ?Polak?. 3 IX 1863 r. oddział powstańczy pod dowództwem gen. "Lelewela" Borelowskiego zadał klęskę Rosjanom. 5 IX 1999 r. w 136 rocznicę bitwy odsłonięto i poświęcono pomnik. Poświęcenia dokonał bp Jan Śrutwa.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Franciszek Pieczykolan (+2001), ks. Jan Mackiewicz (+2013)

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Lipowcu, z r. 1984, drewniany, wg projektu inż. Stanisława Ciechana z Lublina. Poświęcony w r. 1984 przez bpa Jana Śrutwę, ówczesnego biskupa pomocniczego w Lublinie. Dach kryty blachą.

Odpust - w niedzielę przed urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa.

2. Kapliczki przydrożne (2) i 27 figur i krzyży przydrożnych

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Mackiewicz (1968-1998)

Wikariusze:
ks. Mirosław Prokop (1991-1996), ks. Piotr Mazur (1996-1997), ks. Andrzej Bastrzyk (1997-1998), ks. Sławomir Szewczak (1998), ks. Franciszek Kościelski (2001-2003), ks. Robert Czwartkowski (2003-2007), ks. Władysław Łukiewicz (2007-2013), ks. Mariusz Łoza (2013-2015)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Adam Lewandowski (archidiec. lubelska), ks. Mirosław Sitarz (archidiec. lubelska), ks. Tadeusz Guz (archidiec. lubelska), ks. Jacek Borowiec (archidiec. lubelska), ks. Jan Kiesz (archid. warmińska), + ks. Stanisław Kiesz (archidiec. warmińska), + o. Marcin Pięciurek OFM Cap, + ks. Józef Pieczykolan SVD, s. Leokadia Skóra FMM, s. Romana Mielnik OSBap, s. Anna Nowak SMBB, + s. Lucyna Litwin USJK, s. Sabina Maciocha MSC, s. Renata Szawara SSPC